Počet lidí nad 60 let se v posledních 30 letech zdvojnásobil a očekává se, že poroste stejným tempem do roku 2050. Zvyšování důchodových výdajů v době hromadného propouštění by se mohlo stát neudržitelným břemenem pro světové ekonomiky. V polovině století budou více než 3 miliony lidí starších 100let. V současné době je jich kolem 300,000. Lepší kvalita zdravotní péče, intenzivní vývoj v medicíně, rozšíření přístupu ke vzdělání a blahobytu prodlužují délku života. Ale zatímco lidstvo se může radovat z možnosti delšího života, stárnoucí populace s sebou přináší nové výzvy.


Z ekonomického pohledu, může rostoucí počet starších lidí vést k dalšímu fiskálnímu kolapsu, jak se budou zvyšovat důchodové výdaje místních rozpočtů.

Ve Spojených státech vláda vydá za zdravotní pojištění a zvláštní péči více než 10% HDP. V Evropě náklady na penzi tvoří kolem 13% HDP.

Navíc v době probíhající krize se stane tato zátěž příliš velkou , jak rostoucí nezaměstnanost znamená nižší příjem z daní pro místní rozpočty – rezervu na výplatu důchodů.

Mezi rozvíjejícími ekonomikami je to Čína, která „stárne“ rychleji než ostatní. V roce 2050 bude více než čtvrtina populace neboli 480 milionů lidí starších 65 let. Tohle je skutečná časovaná bomba.

Porodnost tomu napomáhá taktéž – momentálně připadají pouze dvě děti na ženu, což je značně méně oproti šesti v osmdesátých letech, předtím než vláda spustila politiku jednoho dítěte. Tento pokles představuje vážnou hrozbu pro klíčový faktor konkurenceschopnosti Číny – hojnou a levnou pracovní sílu. Tento faktor byl hlavním důvodem rychlého růstu, na export orientované čínské ekonomiky v posledních třech desetiletích.

Ani Rusko není výjimkou. Starší lidé zde tvoří pětinu obyvatelstva a očekává se růst na 28% do roku 2030. Mezi řešeními zvažovanými vládou patří zvýšení hranice pro odchod do důchodu, což je značně nepopulární krok mezi širokou veřejností.

Ruské ženy odcházejí do důchodu v 55 letech. Muži odcházejí v 60 letech, zatímco jejich průměrná délka života je něco málo přeš 62 let, nejnižší v Evropě.

Překlad: Aleš Caisek

Zdroj:  rt.com