„Nemít dnes na webu šifrování je otázkou života a smrti,“ jsou slova, jimiž současnou situaci popsal člen Internetové inženýrské úkolové skupiny (Internet Engineering Task Force – IETF) – čili tzv. architektů webu. Jak hlásí FT IETF začali s protiúderem proti špehovacím programům USA a Británie načrtnutím ambiciózního plánu na obranu provozu na celosvětové síti proti masovému dohledu. Návrhem je systém, v němž bude veškerá komunikace mezi webovými stránkami a prohlížeči krytá šifrováním. Ač tento plán je v raném stadiu, má potenciál transformovat velkou část internetu a velice ztížit pro vlády, společnosti a zločince napíchnout se lidem do prohlížení webu. „Došlo k naprosté změně toho, jak lidé vnímají svět,“ jelikož Snowden odhalil to masové úsilí NSA o dohled, a ač „neexistuje magická stříbrná kulka“, tak šéftechnologové v bezpečnostní firmě RSA uvádí, že „všechno, co zvýší důvěru v digitální svět, je ušlechtilým cílem.“


Přes FT:

[quote align="center" color="#999999"]

Klíčoví architekti internetu zahájili protiúder proti špehovacím programům USA a Británie koncipováním ambiciózního plánu na obranu provozu po celosvětové síti proti masovému dohledu.

Internetová inženýrská úkolová skupina, orgán, který vyvíjí internetové standardy, navrhla systém, v němž by byla veškerá komunikace mezi webovými stránkami a prohlížeči chráněna šifrováním.

Ač je plán v raném stadiu, má potenciál transformovat velkou část internetu a daleko ztížit vládám, společnostem a zločincům napíchnout se lidem do prohlížení webu.

„Došlo k naprosté změně toho, jak lidé vnímají svět,“ jelikož počátkem letošního léta vynašeč Edward Snowden vyzradil rozsah amerických dohledových programů.

IETF to tlačí k ohromnému využívání šifrování, které přichází spolu s voláním vrcholných skupiny obhájců internetu a soukromí po základní reformě zákonů vládnoucích na webu. V dopise FT, který byl tento týden publikován, vrcholné skupiny včetně zakladatele webu Tima Berners Leeho z World Wide Web Foundation volají po „reformě on-line platícího status quo.“

„Eroze on-line soukromí pomocí skrytého dohledu probíhá závratnou rychlostí, a pokud se okamžitě nepřikročí k reformě, zapadnou zmínky o svobodné a bezpečné on-line komunikaci už jen do historie,“ napsali. „Skrytý vládní dohled jako výchozí stav spolu s prosazováním zákonů v utajení, to nebude nikdy akceptovatelné.“

Na konferenci tento měsíc v Berlíně dosáhli členové IETF „téměř jednohlasného konsensu“ o potřebě do srdce webu zabudovat šifrování. [/quote]

Tyler Durden

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  zerohedge.com