Nedatované dokumenty odhalené Reuters ukazují, že federální agenti jsou cvičeni, aby „zpětně vytvářeli“ průběh vyšetřování tak, aby v podstatě zakryli, odkud použitá informace opravdu pochází, což je praktika, o níž někteří experti říkají, že porušuje ústavní právo obžalovaného na férový proces. „Nikdy jsem o ničem takovém neslyšel,“ reagoval jeden profesor práva na skutečnost, že tajnůstkářská jednotka DEA celonárodně úřady zásobuje informacemi z odposlechů, od informátorů a z telefonních databází, aby zahajovaly vyšetřování Američanů (se zacílením na běžné zločince, převážně obchodníky s drogami).


„Jedna věc je vytvořit zvláštní pravidla pro národní bezpečnost, běžná kriminalita je ale zcela jiná. Zní to jako zfalšovaná vyšetřování.“

Agenti mají instrukce použít „normální vyšetřovací techniky, aby zpětně vytvořili ty informace, které poskytly tajné zdroje DEA,“ a jak tyto dokumenty odhalují – „pamatujte, že využití těchto dat nelze odhalit či o něm diskutovat jako o nějaké vyšetřovací funkci.“

Je zarážející, že poté, co bylo provedeno zatčení, agenti pak vytvořili „paralelní konstrukci“, aby to vypadalo, že na tajně shromážděné informace narazili v průběhu vyšetřování – „Je to skoro jako praní peněz – pracujete v zákulisí, abyste to vyčistili.“ Jeden nedávno penzionovaný federální agent uvedl: „Byl to úžasný nástroj; naše největší obavy byly z toho, že to nezůstane utajeno.“

Přes Reuters:

[quote align="center" color="#999999"]

Tajná jednotka US Drug Enforcement Administration zásobuje informacemi ze zpravodajských záchytů, odposlechů, od informátorů a z masivních databází telefonních záznamů úřady po celé zemi, aby jim pomohla zahájit trestní vyšetřování Američanů.

Nedatované dokumenty ukazují, že federální agenti jsou cvičeni, aby „zpětně vytvářeli“ průběh vyšetřování tak, aby v podstatě zakryli, odkud použitá informace opravdu pochází, což je praktika, o níž někteří experti říkají, že porušuje ústavní právo obžalovaného na férový proces. Když obžalovaný neví, jak vyšetřování začalo, nemože žádat o revizi potenciálních zdrojů vyvracejících důkazů – informací, které by mohly odhalit provokace, chyby či zaujatost svědků.

„Nikdy jsem o ničem takovém neslyšel,“ řekl Nancy Gertner, … „Jednou věcí je vytvořit speciální pravidla pro národní bezpečnost,“ říká Gertner. „Běžná zločinnost je ale úplně jiná. To zní jako by falšovali vyšetřování.“

„Pamatujte, že využití SOD nelze odhalit nebo o něm diskutovat jako o jakékoliv vyšetřovací funkci,“ píše se v dokumentu předkládaném agentům. Tento dokument konkrétně agentům nařizuje, aby použití SOD vyloučili z vyšetřovacích zpráv, z místopřísežných prohlášení, z diskusí s prokurátory a z výpovědí před soudem. Agenti mají instrukce, aby „ke zpětnému vytvoření informací poskytnutých SOD použili normálních vyšetřovacích technik.“

Bývalý federální agent ze severovýchodních Spojených států, který dostal takovéto tipy od SOD, tento proces popsal: „Jen vám řeknou: ‚Buď na určité trase, zastav tam v určitou dobu a hledej určité vozidlo.‘ A tak jsme museli splašit státní policii, aby si našla výmluvu k zastavení tohoto vozidla, a pak aby měli drogové psy k jeho prohledání,“ řekl ten agent.

Poté, co proběhlo zatčení, agenti pak předstírali, že jejich vyšetřování začalo až u dopravní kontroly, ne od tipu od SOD, řekl bývalý agent. Výcvikové dokumenty, které si u Reuters prohlíželi, o tomto procesu referují jako o „paralelní konstrukci.“

„Takovýto systém nemůžete obehrávat,“ řekl bývalý federální žalobce Henry E. Hockeimer Jr. „Takovéto záludnosti vytvářet nemůžete. Tohle jsou drogové přečiny, nikoliv případy národní bezpečnosti. Když nenakreslíte hraniční čáru u tohohle, tak kde ji nakreslíte?“

„Používáme to, abychom si pospojovali jednotlivé body,“ řekl tento činitel.

„Dělají při těch lustracích dost dobrou práci, může být ale docela dřina se s jistotou dovědět, jestli je odposlechnutou osobou Američan,“ řekl vedoucí činitel prosazování zákona.

„Byl to úžasný nástroj,“ řekl jeden nedávno penzionovaný federální agent. „Naší velkou obavou bylo, že to nezůstane utajené.“[/quote]

Tyler Durden

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  zerohedge.com