Senátor John McCain, arizonský republikán a kmenový člen Senátní komise pro ozbrojené služby pohrozil, že bude zdržovat opětovnou nominaci generála Martina Dempseye jako předsedy spojených náčelníků štábů poté, co ti dva měli během slyšení před touto komisí slovní potyčku. McCain griloval Dempseye a námořního admirála Jamese Winnefelda. Tento senátor je rozčilený, že Spojené státy nevstoupily do Syrské války, nebo neposkytly operujícím žoldnéřům CIA zbraně k odstranění syrské vlády a k porážce její dobře vycvičené a disciplinované armády.


„Musím vám oběma, co jste toho svědky od samého počátku, říci, že mi dělá velké starosti role, kterou jste v posledních dvou letech sehráli,“ vrčel McCain. „Generále Dempsey a admirále Wennefelde, myslíte si, že pokračující náklady a riziko plynoucí z naší neaktivity v Sýrii je teď pro zájmy naší národní bezpečnosti horší než náklady a rizika spojená s omezenou vojenskou akcí?“