Často o ekologismu uvažujeme jako o levicové ideologii. Ovšem masově organizovaný environementalismus lze identifikovat i jako invariantní složku totalitní ideologie; ať už je levicová či pravicová nebo je to něco ohebného. V článku Kořeny environmentalismu jsem diskutoval o určitých aspektech ekologistické posedlosti u německých nacistů. Právě před hodinou Ron de Haan vystavil odkaz na fascinující článek Marka Mussera napsaný pro American Thinker, Nacistický původ teorie apokalyptického globálního oteplování.


První knihou, která obhajovala myšlenku katastrofy způsobené oxidem uhličitým napsal Günther Schwab, rakouský nacista a environmentalista.

Tato kniha je čtenářům TRF plně zdarma k dispozici ZDE.

Ignorujte prosím symbol Ježíše na výše uvedené webové stránce; kniha původně zvaná „Der Tanz mit dem Teufel“ a založená Goethovském Faustovském tématu opravdu nic společného s Ježíšem v Jeho převažující inkarnaci nemá.

Schwab se narodil v naší metropoli Praze v roce 1904 a zemřel v Salzburgu v roce 2006: ano dožil se 102 let. Tento člen Nacistické strany byl zakladatelem Světové unie k ochraně života – Word Union for Protection of Life. Pokud jste četli biografii Marka Mussera napsanou pro American Thinker, budete vědět, jak ve svém živote ze svého hlediska harmonicky skloubil eugeniku a obavy z populační exploze, jde skutečně o tu samou věc.

Jak už jsme zmínili, nejdůležitější na této knize je, že jde o pionýra konceptu člověkem způsobené katastrofy globálního oteplování, kterou vyvolá zdvojnásobení koncentrace oxidu uhličitého. Otevřete Kapitolu 3 a uvidíte následující:

[quote align="center" color="#999999"]

„… Pokud bude pokračovat současné tempo industrializace, tak do sta let bude vzduch obsahovat dvojnásobek současného množství oxidu uhličitého.“

„A co od toho očekáváš?“ zeptal se Sten.

„Velké množství druhů rostlin, které jsou pro lidský život nezbytné, jednoduše vymře. Bude více nemocí jak lidských tak zvířecích; vyrostou nižší úrody a kvalita potravin se zhorší. Oxid uhličitý ve vzduchu zachytí a rychleji zadrží teplo vyzařované zemí. To způsobí, že klima se oteplí a polární led začne tát. V důsledku toho dojde k nárůstu hladiny oceánů a celé kontinenty se zatopí.“

Ďábel se obrátil ke svým návštěvníkům. „Jak vidíte, zajišťujeme, že tato setba Smrti ve vzduchu bude hojně zásobena.“

„Proč setba Smrti?“ řekla ta holčička. [/quote]

Rostliny, když bude dost CO2, vymřou. Jé.

Lidé, kteří věří v existenci klimatické hrozby musí přiznat, že nacistický spisovatel byl pravým vizionářem: v roce 1958 napsal knihu, jejíž obsah je identický se shrnutím IPCC pro tvůrce politik spolu i se všemi katastrofickými knihami a filmy, které všichni ti současní klimatičtí potrhlíci vyprodukovali. Opravdu za těch 53 let neučinili vůbec žádný intelektuální pokrok. Celé kontinenty budou zaplaveny stoupající hladinou moře, lidé budou nemocní, rostliny vymřou.

Malá holčička v tomto příběhu hrála svou podstatnou roli stejně, jako to v nacistické a ekologistické propagandě dělala vždy.

A izomorfismus těchto myšlenek tím nekončí. Schwab argumentoval, že lidstvo do 100 let kolem roku 2055 vymře. Teď, když vidíte to číslo, musíte cítit určité deja vu, že? Je to tak. Rok 2055 je rokem, kdy se poslední člověk na Zemi dívá na svou sbírku videí ve Věku stupidity – Age of Stupid – napsaném Fräulein Franny Armstrong.

A náhle začne spousta věcí dávat další smysl. Armstrong je jedinou zakladatelkou nadace 10:10, to je ta, která vyrobila ty ideologicky nepohodlné detonace školních dětí před jejich spolužáky. Mnoho z nás se ptalo: „Jak je možné, že tito lidé takhle otevřeně odhalují své nacistické smýšlení?“

Nyní známe odpověď. Franny Armstrong et al. je posedlá nacistickou ideologií a opisováním od Schwabeho, které Armstrong ve „svém“ filmu Věk stupidity předvedla, což je jen dalším střípkem důkazů podporujících toto tvrzení.

Dovolte mi přidat ještě jednu citaci, která ukáže, že mezi nacistickými pohlaváry existuje ve věci klimatické změny nefalšovaný konsensus:

[quote align="center" color="#999999"]

Šéf mu vztekle pokynul stranou: „Neexistují vůbec žádné pochybnosti, že situace s vodou je v první řadě a převážně důsledkem zásahu člověka. Co se týče klimatických změn, slyšel jste, co řekl vedoucí mého oddělení pro otrávení vzduchu: plyny uvolňované průmyslem zvednou množství oxidu uhličitého v atmosféře. To způsobí, že klima se ohřeje a to přispěje ke zmizení vody. Všechno je to provázané; ďábelský kruh je uzavřen.“

Grabbleskrit lačně přispěchal s podporou svého pána.

„Změna klimatu,“ zvolal, „přinejhorším jen pomohla zvýšit celkový nedostatek vody a já si beru na starosti rozšíření názoru, že vzrůstající nedostatek nemá absolutně nic společného s odlesňováním, regulací řek či čímkoliv podobným.[/quote]

Tento náhled na ztrátu vody z roku 1958 byl v nedávné době také papouškoval – bez jakýchkoliv vylepšení či dopracování – CzechGlobe, „center of excellence“ Evropské unie ke korumpování klimatických potrhlíků.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: motls.com