Další rána může být zasazena bankovnímu tajemství už v letošním roce. Na posledním summitu EU se vedoucí činitelé členských zemí dohodli, že důkladněji propracují příslušnou směrnici Evropské komise do konce roku 2013. Když bude tento úkol splněn, pak bude v průběhu příštího roku vypracován text dokumentu závazného z právního hlediska. A systém automatické výměny informací o příjmech, které přinášejí těm či oněm osobám jejich bankovní vklady, začne fungovat už od začátku roku 2015. Pokroku bylo dosaženo na jednáních s Rakouskem a Lucemburskem, které se původně stavěly proti této iniciativě většiny.


Nyní je třeba dohodnout se s takovými zeměmi jako Lichtenštejnsko, Monako, Andorra, San Marino a samozřejmě Švýcarsko. Když se dohodnout nepodaří, pak nebudou mít vkladatelé, kteří nechtějí zveřejňovat své příjmy, žádné problémy s tím, kam vyvážet své prostředky. Experti ovšem nepochybují o tom, že u EU se najdou argumenty, s jejichž pomocí se jim podaří tyto země přesvědčit. Mínění ředitele skupiny společností ALOR Sergeje Chestanova:

[quote align="center" color="#999999"]

Menší země, které budují svou ekonomiku na využívání bankovního tajemství, se nacházejí pod silným nátlakem zemí vyspělejších. Dokonce taková tradiční konzervativní země jako Švýcarsko udělala hodně pro odhalení informací o vkladatelích. Na tomto pozadí vypadá přání malých zemí zachovat bankovní tajemství dost nereálně.[/quote]

Jednání se zeměmi, které nejsou členy EU, už byla zahájena. Lichtenštejnsko chce pro začátek vyhlásit daňovou amnestii pro klienty svých bank z Německa. I Spojeným státům se nedávno podařilo přesvědčit Bern, aby byl svolnější – Švýcarsko teď poskytuje informace o vkladech amerických občanů. Takže se bankovní tajemství sice pozvolna ale jistě stává minulostí, v každém případě alespoň v Evropě. Proces je výhodný pro státy, které přicházejí kvůli daňovým únikům o obrovské částky. Podle odhadu Evropské komise dosahují každoroční rozpočtové ztráty bilionů eur. Bankovní sektor se ale bude muset potýkat s problémem unikání prostředků, konstatuje expert z ruského Ústavu Evropy Vladislav Bělov:

[quote align="center" color="#999999"]

To, že státy budou zbaveny bankovního tajemství, rozhodně zhorší jejich konkurenční přednosti, ve světě totiž zůstanou regiony, kde se bude bankovní tajemství i nadále dodržovat. Dá se tedy předpokládat, že kapitály budou unikat právě do těchto zemí.[/quote]

Mezi zeměmi, které s radostí přijmou prostředky vkladatelů evropských bank, uvádějí experti především Singapur, Hongkong, Malajsii a Spojené Arabské Emiráty.

Zdroj:  czech.ruvr.ru