Policisté musí podle nového drakonického předpisu vydaného včera nahlásit, jestli se přátelí s žurnalisty. V důsledku toho každý policista v Anglii a ve Walesu musí na svém pracovišti formálně ohlásit jakékoliv přátelství s žurnalistou. Pokud tak neučiní a usoudí se o nich, že tento vztah zatajují, mohou být propuštěni za těžkou nekázeň. V podstatě to znamená, že lidé pracující v mediálních organizacích budou postaveni na roveň zločincům.  Tohle rozhodnutí vyvolá alarm u vládních ministrů a kampanistů proti cenzuře, kteří mají strach, že policie zavírá dveře před dozorem.


Přední policejní reprezentanti už varovali, že ambicí managerů policie a jejich politických pánů je zkusit umlčet vynašeče a hlasy disentu. A kritici věří, že šéf-konstáblové po Levesonově vyšetřování nastavují nové standardy ve snaze vykročit do nové éry utajování.

Tyto změny se objevily v nových předpisech pro vztahy policie s médii vydané Policejní akademií.

Mnohé policejní síly už od policistů a od personálu vyžadují, aby nahlásili jakékoliv ‚vztahy‘ se zločinci, podezřelými nebo soukromými detektivy.

První osobou, která navrhla rozšíření tohoto systému, aby se vztahoval i na média, byla dozorčí nad parlamentními standardy Elizabeth Filkin ve své zprávě pro Met (Metropolitní policii).

Nyní musí policisté zapsat jména všech přátel, kteří pracují v médiích, do tajné databáze pro vyšší důstojníky, aby ji mohli revidovat.

Ovšem tato pravidla rovněž říkají, že příslušníci musí jmenovat lidi, pokud jsou obvinění z trestných činů, pokud se s nimi za výjimečných okolností zapletou.

To znamená, že mohou identifikovat ty zatčené jako součást šetření, když je to ve ‚veřejném zájmu‘ nebo když by to mohlo pomoci zabránit zločinu či jej zjistit.

Tento krok zavede ve všech jednotkách v Anglii a ve Walesu povinnost potvrdit jména lidí, kteří byli zadrženi.

Alex Marshall z Policejní akademie, řekl, že policii se ‚nesmí vyčítat‘ jejich jednání s médii. Dodal: ‚Tyhle předpisy jsou zaměřeny na zavedení vyváženosti mezi důvěrností, jaká přísluší soukromým občanům, a potřebou otevřených a poctivých vztahů s médii.

‚Na obraně anonymity osob, aby nebyly jmenovány, že byly zatčeny, není nic špatného, ta by se normálně měla respektovat, leda by jmenování pomohlo zabránit zločinu, zachránit život nebo by bylo ve veřejném zájmu.‘

První osobou, co navrhla rozšíření systému, aby zahrnoval i média, byla bývalá dozorčí nad parlamentními standardy Elizabeth Filkin ve své zprávě pro Met.

Ministerský předseda David Cameron se do toho minulý týden vložil, když potvrdil, že ‚zveřejňování věcí by mělo být pracovním předpokladem.‘

Pan Cameron, když promlouval v New Yorku, řekl, že pojmenování podezřelých by mohlo povzbudit svědky a varovat oběti.

Dodal: ‚Je to už dlouhá debata o vyvážení práv mezi zveřejňováním věcí, což by mělo být pracovním předpokladem, a respektováním soukromí.‘

I jeho kabinetní kolegyně Theresa May rovněž volala po tom, aby policie ‚chránila transparentnost justičního systému.‘ Toto rozhodnutí nařídit policii, aby jmenovala ty, kdo jsou obviněni z přečinů, je pro Daily Mail vítězstvím.

Počátkem tohoto měsíce však odhalil průzkum, že třetina policejních útvarů – 14 ze 43 odmítá jmenovat podezřelé, i když jsou obviněni. To následovalo po pokořujícím čelem vzad u jednoho útvaru poté, kdy odmítl jmenovat bývalého policistu obviněného, že kradl na jejich ústředí.

Warwickhirská policie tvrdila, že toto rozhodnutí bylo výsledkem Levesonova šetření, ale nakonec ustoupila před náporem kritiky.

Minulý týden Steve White, místopředseda Policejní federace, řekl, že policejní důstojníci by neměli mít nikdy strach ‚říkat pravdu.‘

Ale Kristy Hughes z Indexu cenzury řekla: ‚To výchozí stanovisko, že lidé, kteří byli zatčeni, by se neměli jmenovat, jde proti principům otevřenosti justice, na nichž je naše trestní spravedlnost založena.‘

‚Místo, abychom měli politiku utajení s výjimečnými okolnostmi ke jmenování jednotlivců, tak Index věří, že by měla existovat politika otevřenosti s výjimečnými podmínkami pro zadržování informací.

‚Rozsáhlé pravomoci k utajování by neměly být normou.‘

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: dailymail.co.uk