Vladimir Putin zbavil funkce jedenáct generálů ze struktur Ministerstva vnitra, Penitenciární služby, Ministerstva pro mimořádné situace a Vyšetřovacího výboru. Příslušný výnos je uveřejněn na portálu právních informací. Výnos také uvádí nástupce. Příčiny kádrových změn uvedeny nejsou. O své posty přišli zejména: