Zákon, který tento týden prošel Kongresem, dláždí cestu k využití dohledových dronů na obloze v USA. FAA předvídá, že do roku 2020 by mělo být v provozu až 30 000 dronů. Jakmile president Obama podepíše zákon o opětovném pověření FAA, tak FAA dovolí využití dronů a vypracování vyhlášek k testování a licencování do roku 2015. Tento zákon exponenciálně zrychlí a usměrní proces, pomocí něhož úřady FAA umožní využijí dronů federální, státní i místní policii a dalším vládním agenturám. V současnosti FAA vydávají certifikáty případ od případu.