My a TBAC jsme prve objasnili, že existuje ohromný nedostatek kvalitních rezerv – toho materiálu, který tvoří kostru moderní finanční praxe – přesně je to asi 11 bilionů dolarů – jelikož ten nesolventní svět obtěžkává každé možné aktivum, které není přibité, čím dál větším a větším dluhem. Neuvědomili jsme si ovšem, že nedostatek aktiv se rozšířil už i na potraviny. Jak se ukazuje, Malthus možná měl nakonec přeci jen pravdu. Ale nemějte strach: OSN má skromný návrh, jak vyřešit tenhle konkrétní nedostatek aktiv: Baštěte fůry brouků, alespoň podle poslední zprávy FAO: „Jedlý hmyz výhled na budoucnost potravin a bezpečnost výživy.“


BBC to vysvětluje:

[quote align="center" color="#999999"]

Podle nové zprávy OSN by pojídání hmyzu mohlo pomoci s hladem ve světě.

Tato zpráva od Organizace pro zemědělství a výživu OSN říká, že pojídání hmyzu by mohlo vylepšit výživu a omezit zamoření.

Všímá si toho, že více než 2 miliardy lidí po celém světě svou dietu již hmyzem doplňuje.

Přiznává ovšem, že největší bariérou zůstává „nechuť spotřebitelů“ v mnoha západních zemích.[/quote]

No, tohle je tím, k čemu dospěje centrální bankovnictví: konec konců celý smysl centrálního plánování spočívá v tom, o čem si profesoři z Princetonu, Harvardu nebo MIT myslí, že by se tím mohlo změnit celkové lidské chování za využití několika málo jednoduchých stimulů tuhle a tamhle. A jestli se jim povede, aby přiměli Joe Sixpacka (nebo jen Johnnyho 5), aby nakupoval tak skvělé investiční produkty jako AMZN při N/M forvardu, o němž mnozí věří, že je levný, tak potom bude žraní brouků už tím nejmenším problémem, než se všechno, co už bylo řečeno, také stane.

[quote align="center" color="#999999"]

Využití vos, broků a dalšího hmyzu jako potravin pro lidi a dobytek je v současnosti „nedostatečné“, říká zpráva. Hmyzí farmy jsou „jedním z mnoha způsobů jak řešit bezpečnost potravin a výživy.“

„Hmyz je všude a rozmnožuje se rychle a má vysoké tempo přírůstků na váze a vysoký poměr konverze krmiva na živiny, a to při nízké ekologické stopě,“ uvádí zpráva. Autoři poukazují na to, že hmyz je výživný s vysokým obsahem proteinů, tuků a minerálů.

Je „zvláště důležitý jako potravinový doplněk pro podvyživené děti.“ Hmyz je rovněž „extrémně efektivní“ při konverzi krmiva na stravitelné maso. Např. cvrčci potřebují 12 krát méně krmiva než skot, aby vyprodukovali stejný objem proteinů, tvrdí zpráva. [/quote]

Ještě brilantnější: „Pozdvihnutí statutu hmyzáků“

[quote align="center" color="#999999"]

Tato zpráva naznačuje, že potravinový průmysl by mohl pomoci „zvýšit status hmyzu“ tím, že by jej přidal do nových receptů a obohatil jím menu v restauracích.

Dospívá k tomu, že na určitých místech je určitých hmyz považován za lahůdku. Např. na určité housenky se v jižní Africe pohlíží jako na luxus a dosahují vysokých cen.

Většina jedlého hmyzu se sbírá v lesích a vyplňuje své tržní výklenky, uvádí zpráva. [/quote]

A tak dále.

Ale než se všichni hospodští, kteří nás čtou, nahrnou, aby si první zaregistrovali ochrannou známku McMantis, U Kudlanky, KobylkaFC, tak si budeme jisti, že zlaté klenby země zaslíbené jsou už jen krůček před námi a konečně už bylo definováno jádro úplně nového konceptu nové potravinové sorty menu za cenu „1 haléře“.

A jelikož sbližování charakteru událostí ve Francii v 18. století se současnou globální situací začíná být až nepohodlně těsné, tak bychom teď mohli předpovídat, že v určitém brzkém okamžiku nějaký člen aristokracie Nového Normálu prohlásí: „Tak ať pojídají brouky.“

Související videodokument k tématu:

  • Dokument o riskantní potravinové politice Západu, přinášející utrpení a smrt milionům lidí. Může se stát, že planeta již neuživí své obyvatele? Důkazy ukazují opak! Potravinová krize, která vejde do dějin, dochází v době, kdy se naše planeta produkuje více potravin, než kdykoliv předtím. "Umírání v hojnosti" se rozvíjí do absurdity před našimi zraky. Uvidíte propojení systému, ve kterém, zatímco je dostatek potravy, je tak drahá, že si ji chudí nemohou dovolit.
    Dying in abundance – Umírání v hojnosti

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: zerohedge.com