Na základě neváženého průměru představuje evropská stínová ekonomika 22,1% celkové ekonomické aktivity čili kolem 3,55 bilionu dolarů (je tak velká jako celá ekonomika Německa). Zpráva Daňového výzkumu naznačuje, že Rakousko a Lucembursko mají v euro-oblasti nejmenší stínové ekonomiky, tj. na 9,7% HDP, zatímco Bulharsko s 35,3% a Rumunsko s 32,6% jsou na špičce tohoto seznamu. Z největších ekonomik to Německo dotáhlo na 16%, Francie na 15%, Itálie na 27% a Španělsko na 22,5%. Omračující je to z hlediska ztrát daňových výnosů, stínová ekonomika by k nim měla přispět odhadem €864 miliardami čili 7% HDP euro-oblasti a v porovnání to představuje 105,8% celkových výdajů na zdravotní péči v EU. Vypadá to, že čím dál více a více Evropanů nemá jinou volbu než se přesunout do stínové ekonomiky (jelikož kromě jiných věcí rostou daně), a to je největší hrozbou celé ekonomiky. Je to nejspíš i jedním z důvodů, proč ty akce za ‚úspory‘ z uskrovnění nebyly úspěšné, protože čím dál méně daní se platí konvenčními kanály.


Stínová ekonomika je v průměru 22,1% národních ekonomik…

Což představuje dost dramatická absolutní čísla…

I odpovídající ztráty výnosů z daní jsou ohromné…

16 členských států EU se nachází v situaci, kdy daňové ztráty jako důsledek existence stínové ekonomiky v porovnání s ročním deficitem převyšují jeho 100% – což naznačuje, že vyřešení daňových úniků by teoreticky mohlo zcela vymazat roční deficit. Avšak politici samozřejmě nevidí ty nezamýšlené důsledky takovéhoto řešení ‚úniků‘, které pouze do podzemí zažene ještě více ekonomiky.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: zerohedge.com