Meze zbídačování, činitelé EU říkají, že vrcholní představitelé Evropské unie v pondělí oficiálně signalizovali uvolnění evropského cesty zbídačování v tom, co by mohlo být pro země těžce uprostřed trvající ekonomické slabosti zápasící s rozpočtovými cíli významným zlomem. V projevu k Evropské komisi prezident José Manuel Barroso řekl, že politika zbídačování protlačované EU v posledních letech už nemá veřejnou podporu potřebnou k další funkci. – Wall Street Journal


Dominantní sociální téma : Zbídačování bude fungovat, když se bude postupovat dostatečně neochvějně. (Poznámka: Dominantní sociální téma je u Daily Bell šířený propagandistický ideový element – mem v analogii ke genetickému informačnímu elementu, šířícímu se v populaci genu – kterým se nás elita snaží očkovat, a kterému se oni vysmívají.)

Analýza volného trhu: Podobně jako vůdci německé předválečné Národně socialistické strany i vůdci Evropské unie vyvíjeli neochvějnou rozhodnost, když šlo o prosazení a neustálé uplatňování jejich selhávající politiky.

Zbídačování ve stylu MMF uvalili na Jižní Evropu se značným masakrováním rozervaných rodin, rozdělených komunit a potrháním širšího ekonomického přediva. Prozatím však neexistuje asi ani jediná ekonomika, která by si po té drsné medicíně, kterou předepisuje MMF a EU, vedla lépe.

Problém spočívá v léčbě, která i přes to, že se jí říká „uskrovňování“ je těžko uskrovňující z hlediska vlády. Vyšší daně, agresivní výběr daní a zvyšující se regulace jsou součástí rovnice, která byla uvalena na evropské PIGS.

Je zajímavé, že Barossova řeč (viz výňatek výše) se rezolutně vyhýbá těmto otázkám a raději se soustředí (jak šlo předvídat) na tisk peněz. Zde je z toho článku více.

„Ač si myslím, že je tato politika v základu správná, domnívám se, že dosáhla svých mezí,“ řekl pan Barroso. „Aby byla politika úspěšná nestačí, aby byla jen dobře zkonstruovaná, musí mít i minimální politickou a sociální podporu.“

… Pan Barroso ve své řeči narážel na to, že určité země by mohly dostat delší lhůtu na dovedení svých rozpočtových deficitů do souladu s pravidly EU, která je striktně omezují na 3% hrubého domácího produktu.

„I když je politika úpravy deficitů v základu správná, můžeme vždy diskutovat o jemném vyladění tempa,“ řekl. Poznamenal však, že ministři financí EU budou muset něco odsouhlasit.

Španělský ministr financí Luis de Guidos v neděli řekl, že jeho nový rozpočtový plán bude předložen koncem tohoto týdne, a ten upřednostní ekonomický růst a redukci drsnosti výdajových škrtů.

„To, co budeme teď dělat, je nastavovat lepší vyváženost mezi redukcí deficitu a ekonomickým růstem,“ řek pan de Guidos.

Francie rovněž apeluje na komisi, aby jim poskytla delší lhůtu na splnění jejích cílů. Tato země argumentuje, že ač nesplní nominální cíl, je na cestě ke splnění strukturálních cílů, které ji zbaví dopadů slabší ekonomiky.

Ekonomika euro-zóny do konce roku 2012 klesá už po pět po sobě následujících čtvrtletí s tím, že příspěvek zbídačování při tomto poklesu na výdajích domácností a podniků a na vzestupu míry nezaměstnanosti je rekordních 12%.

Oficiální čísla za první čtvrtletí 2013 budou vydána 15. května a většina ekonomů věří, že zaznamenají už šesté čtvrtletí poklesu. MMF minulý týden řekla, že očekává, že ekonomika euro-zóny letos zase poklesne.

Vidíte Barrosa, jak volá po tisku peněz, údajně přes stimuly Evropské centrální banky. Ač to bylo původně ilegální, těch pět let krize postupně setřelo hranice mezi tím, co je povoleno a co je zakázáno. Mnohé z toho, co se děje, evropské obyvatelstvo, které původně hlasovalo spíše pro obchodní konsorcium spíše než pro vytvoření Francké říše, ani nenapadlo.

Ale právě ten druhý koncept byl vždy tím, co bylo pro určité politikáře EU a ty, co za nimi vedou jeviště, cílem. Už roky jsme psali četné články a citovali různé Eurokraty, kteří se dožadovali ekonomické krize, aby se pokročilo s evropskou integrací.

Je to čistě cynická perspektiva – která nakonec posvětí prostředky – ale taková, která je i tak přijata. Existuje spousta důvodů si myslet, že zhoršení euro-krize šlo zabránit, byla ale protahována na pět let.

Do jisté míry to mohl být i sám Internet, který zkomplikoval celo-kontinentální plány vrcholných Eurokratů. Finanční krize, když se s nimi řádně manipuluje, by podle očekávání měly vynést žádoucí výsledky, aniž by širší populace chápala hloubku svého zmanipulování.

Ale to, co nazýváme Internetovou reformací, široce rozhlásilo, jak jsou bruselské manipulace zamýšlené jinak. Teď je v ohrožení i samotné euro a roztrpčení nad celým projektem EU se rozšířilo po celé unii.

Vypadá to, že v souladu s tím – jak už jsme dlouho předpovídali – vidíme u těch mocných, kteří podporují tento projekt, „krok zpět“. V Německu probíhá diskuse o roli eura a vynořila se anti-euro strana (viz hlavní článek o této záležitosti). A teď je tu tohle prohlášení Barrosa, jednoho z nejmocnějších Eurokratů.

Je příliš brzy, abychom řekli, jaké budou výsledky těchto manévrů. Evropa je ale obecně v hrozném stavu, Británie už dlouho rebeluje, PIGS jsou v bryndě a na obzoru je jen málo ekonomického zotavení.

Člověk by musel věřit, že i kdyby Brusel napadlo uvolnit monetární politiku, jsou prováděné kroky nejen součástí nějaké větší prohnané strategie, ale že jsou upřímně vynuceny čím dál větším protitlakem nejen vůči „zbídačování“ ale i vůči samotnému euru.

Pokud je tomu tak, tak vidíme důkazy, že i přes jejich rétoriku, vrcholní Eurokraté ustupují ze svého odhodlání vidět experiment EU úplně jen ze svého hlediska.

Závěr: To, o čem se teď diskutuje, jsou významné kroky. Současně s tím (jako u většiny záležitostí týkajících se EU) je jejich významnost ještě třeba určit.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thedailybell.com