Poznámka: “Hide The Decline” – „Skryjte odklon“ byla nejslavnější hláška z dokumentů odhalených při aféře Climategate, kde bylo této formulace použito ve spikleneckých e-mailech oteplovacích „vědců“, když se umlouvali na dezinterpretaci dat. IPCC ve snaze bagatelizovat v poslední době zastavené globální oteplování, v Souhrnu pro tvůrce politik tvrdil, že: [quote align="center" color="#999999"] Jedním z příkladů je to, že rychlost oteplování v posledních 15 letech, které začaly silným El Niño, (tj. v letech 1998-2012; kdy je 0,05 °C za desetiletí), je menší než rychlost vypočtená od roku 1951 (1951-2012; s 0,12 °C za desetiletí).[/quote]


Jednoduše přeloženo, to znamená, že oteplování se zpomalilo jen na méně než polovinu toho, co bylo před tím. Tohoto poselství se rychle chytla média, což byl samozřejmě hlavní záměr.

Geoffrey Lean to okomentoval v Telegraphu:

[quote align="center" color="#999999"]

IPCC se však zabýval i daleko podstatnější námitkou skeptiků, že nárůst teplot zemského povrchu se od roku 1998 zpomalil na asi 40 procent průměrné rychlosti od roku 1951 – což je cosi, co uznávají, že nepředpověděli. Jedním z důvodů je i to, že rok 1998, který skeptici vždy neomylně vybírají, byl jedním z nejteplejších, co kdy byly.[/quote]

Takže, v očích veřejnosti stůj co stůj ze „zastaveného“ oteplování udělali „zpomalení, ale pořád významné“. Podívejme se na to ale blíže a uvidíme v tom příklad ďábelských klamů.

 

Je rok 1998 nejlepším místem pro začátek?

Nejdříve se zbavme toho klamného problému s rokem 1998. Naznačují, jako byste takovéto „zpomalení“ dostali jen volbou roku 1998 jako zahajovacího roku. Ve skutečnosti teploty stagnují i od roku 2001, což byl rok s neutrálním ENSO, a tudíž porovnatelný s letošním rokem. Ten graf, od „Nositelů dříví do lesa“ (Wood for trees), níže to dobře ukazuje:

Také mohli zmínit, že satelitní data RSS už ve skutečnosti ukazují od roku 1998 pokles teplot, a to nikoliv malé a statisticky nevýznamně velké zpomalení ukazované HADCRUT4.

 

Dlouhodobé trendy

Avšak daleko důležitější než tento pokus odvést pozornost od zastavení vzestupu je způsob, jakým IPCC naprosto dezinterpretuje dlouhodobější teplotní trendy. Obrázek 3 ukazuje čísla od HADCRUT4 od roku 1941.

Tak co tedy udělali? Do jejich základního období let 1951-2013, proti němuž měřili trendy po roce 1998, patří:

  1. 1. 28 let ochlazování – 1951-79
  2. 2. 22 let oteplování – 1979-2001
  3. 3. 12 let opětovného ochlazování – 2001-2013

Takže celkem během 40 let z 62 let v tom byl trend ochlazování. Srovnávají statisticky nevýznamně velké oteplení od roku 1998 se třemi desetiletími ochlazování. Výsledkem toho je, že tento pidi-trend pak vypadá jako daleko významnější, než je.

Bylo by určitě daleko poctivější srovnávat trend po roce 1998 s obdobím 1979-98. Ovšem kdyby to udělali, tak by většině lidí došlo, že se to nesmírně vytrubované globální oteplování ve skutečnosti v tomto čase zastavilo. Ale v očích IPCC nebylo tohle tím poselstvím, které chtěli, aby lidé slyšeli.

Takže tímto záludným zneužitím statistiky a matoucím fíglem s rokem 1998 také zkusili odvést pozornost od jasného faktu, že teploty od roku 2001 opravdu stagnují.

 

Jak dočasná je „současná pauza“?

Běžně argumentují, že na té krátké přestávce v oteplování po asi tak desetiletí není ve vší té přirozené variabilitě nic neočekávaného. V roce 2010 to UK Met Office okomentoval:

[quote align="center" color="#999999"]

„Nedávný výzkum od Met Office prověřoval, jak často dochází k desetiletím se stagnujícím nebo i negativním trendem oteplování, které se objevují v počítačově modelovaných simulacích klimatické změny.

Jeff Knight, vedoucí autor tohoto výzkumu, říká: „Ve svých simulacích jsme zjistili, že jedna z každých osmi dekád má buď téměř nulový či až negativní trend globálního oteplování. Vzhledem k tomu to vidíme jako dost dobrou shodu s oteplováním od 70. let, že to pozorované zpomalení je kvůli té jedné divné z osmi dekád.“[/quote]

Když se ale vrátíme do roku 1941, tak ve skutečnosti dostaneme 50 let skoro nulových nebo negativních trendů, a jen 22 let oteplování.

Tak co je vlastně normál, a co je rarita?

 

Poznámka

Vypadá to, že Thomas Stocker z IPCC teď tvrdí, že o klimatických trendech by se nemělo uvažovat v obdobích kratších než 30 let.

Nevzpomínám, že by v IPCC něco takového navrhovali po pouhém desetiletí oteplování, když psali svou první zprávu.

Paul Homewood

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: wattsupwiththat.com