Během tří let od prvních poskytnutých snímků slunce na jaře 2010 Solar Dynamics Observatory (SDO) od NASA poskytovala téměř nepřerušenou reportáž o vzestupu sluneční aktivity ke slunečnímu maximu při vrcholu sluneční aktivity během pravidelného 11-letého cyklu. Tohle video ukazuje tyto tři roky slunce tempem dva snímky denně. Zařízení Atmospheric Imaging Assembly (AIA) na SDO zachycuje slunce každých 12 sekund v 10 různých vlnových délkách. Tyto zde zobrazené obrázky jsou založeny na vlnové délce 171 Angstromů, což je extrémně ultrafialový rozsah a ukazují sluneční materiál o teplotě kolem 600 000 Kelvinů.


Při této vlnové délce je snadné spatřit 25-denní rotaci slunce stejně jako to, jak sluneční aktivita během tří let zesílila.

V průběhu tohoto videa slunce mírně zvětšuje a zmenšuje rozměry, v jakých se jeví. Je tomu tak kvůli vzdálenost kosmické lodi SDO a slunce, která se během času mění. Ty snímky jsou však pozoruhodně konzistentní a stabilní i přes skutečnost, že SDO obíhá Zemi rychlostí 6 876 mil za hodinu (11 029 km/h) a Země obíhá slunce rychlostí 67 062 mil za hodinu (107 567 km/h).

Takováto stabilita je pro vědce, kteří SDO využívají, aby se poučili o naší nejbližší hvězdě, kriticky důležitá. Tyto snímky běžně zachycovaly sluneční erupce a výrony koronální hmoty v akci, ty typy kosmického počasí, které může vyslat radiaci a sluneční materiál k Zemi a interferovat se satelity v kosmu. Náhledy do těchto dramatických tanců slunce od SDO pomáhají vědcům pochopit, co způsobuje tyto gigantické exploze – v naději, že jednoho dne to zlepší naši schopnost toto sluneční počasí předpovídat.

Na tomto videu se vyskytuje několik pozoruhodných událostí. K nim patří dvě částečná zatmění slunce měsícem, dva přetáčecí manévry, největší erupci tohoto solárního cyklu, kometu Lovejoy a přechod Venuše. Přesné časy každé z událostí jsou uvedeny níže, pozorovatel s bystrým okem si některých všimne i v průběhu videa.