Naše dějiny se neodehrávaly tak, jak si myslíme. Během několika tisíc uplynulých let jsme svou vlastní historii zdeformovali. Naše verze dějin byly nesprávně přeloženy, změněny a zkresleny tak, aby zapadaly do našeho chápání reality. Kromě toho bylo zcela vypuštěno mnoho věcí, které nedokážeme vysvětlit. Podívejme se nyní na odlišnou verzi dějin, jež byla zaznamenána na mnoha prastarých deskách a artefaktech, které byly teprve nedávno objeveny. Možná je tento příběh poněkud kosmický, možná se vůbec nezakládá na pravdě. Posuďte sami.


Michael Cremo poskytl interview o svých archeologických objevech a dezinterpretacích vědecké komunity. Cremo uvádí několik příkladů toho, jak byly archeologické důkazy vládnoucím systémem utajeny ve jménu „vědecké konformity“. Mezi jeho knihy patří „ Skrytá historie lidské rasy “ a „ Zakázaná archeologie “.