Na jaře má být do ruské armády povoláno 153 200 lidí. Patřičný výnos podepsal ruský prezident Vladimír Putin. Dokument byl uveřejněn na webových stránkách Kremlu. Nabývá platnosti v den publikace. Jarní odvod se bude v r. 2013 konat v době 1. dubna až 15. července. Rusko bude upevňovat obranyschopnost na pozadí nestability ve světě, řekl Vladimir Putin v Kremlu, na koncertu věnovaném Dni obránců vlasti.


Zdůraznil: Musíme být připraveni na to, abychom mohli kdykoli ochránit naši zem a její občany, abychom dokázali předvídat situaci a podle toho rozvíjeli svůj vojenský potenciál.

 

Robotizace armády jako perspektiva

Bojové roboty se stanou zbraní nové generace. Ruská armáda a vojensko-průmyslový komplex určily priority ve vyvíjení perspektivních druhů zbraní a vojenské techniky. Důraz se bude klást na vyvíjení maximálně robotizovaných bojových systémů, v nichž je pro člověka vyhrazena bezpečná funkce operátora.

O perspektivách robotizace armády se znovu mluvilo na zasedání veřejné rady při vojensko-průmyslové komisi ruské vlády, věnovaném tématice a směrům činnosti nedávno vytvořeného Fondu perspektivních výzkumů. Robotizace se navrhuje jako způsob značně zvyšující efektivnost bojových akcí a snižující přitom očekávané ztráty.

Zpráva přednesená na zasedání veřejné rady vojensko-průmyslového komplexu předpokládá vyvinutí několika sérií robotů určených pro vojenské účely: od výzvědných a úderných bezpilotních přístrojů o velkém doletu, až po podhladinové roboty a robotizované exoskelety umožňující značně rozšířit fyzické možnosti člověka.

Za zvláštní zmínku stojí konstruování robotických člunů pro vojenské námořnictvo. O těchto plánech nedávno hovořil viceprezident Spojené loďařské korporace Igor Zacharov: podobné přístroje se zařazují do výzbroje v mnoha zemích. Robotické čluny jsou velmi žádané při akcích v pobřežním pásmu, v boji s minami, ve výzvědných operacích a také záškodnických akcích – mohou být vybaveny zařízením ničícím infrastrukturu nepřítele, likvidujícím spojení a jsou vhodné i pro plnění dalších úkolů.

Podobné přístroje vybavené podhladinovými roboty se mohou stát nenahraditelnýma „ušima a očima“ rozvědky vojenského námořnictva v pobřežních oblastech – ať už v Pobaltí, na Černém nebo Středozemním moři, na souostrovích jihovýchodní Asie. Podle slov Igora Zacharova hodlá korporace zakoupit robotický člun Inspektor a podhladinový přístroj u francouzské společnosti Echo, aby se seznámila s novinkami v této oblasti. V budoucnu hodlá Spojená loďařská korporace v této oblasti pracovat sama.

Vyvinutí několika sérií dálkově řízených a autonomních přístrojů (podhladinových, pozemních a létajících) a robotizovaného vybavení/exoskeletu, zajišťujícího růst efektivnosti stávajících i perspektivních systémů zbraní a také jednotlivých bojovníků umožňuje omezit očekávané lidské ztráty, což je zvlášť důležité. Přitom je ale třeba vyhnout se robotechnické euforii, kdy jsou s robotickou technikou spojovány příliš velké naděje, což v budoucnu hrozí zklamáním a snížením efektivnosti programu ve vyloženě nerealistických projektech.

Zdroj:  czech.ruvr.ru