Bisfenol A, (BPA) je často používaná toxická chemikálie se schopností narušovat funkci hormonů. Můžeme ji najít v mnoha plastech, vnitřních obalech plechovek a dokonce i na amerických dolarech a účtenkách. Je známý jako látka narušující endokrinní systém a omezující tvorbu estrogenu, BPA je v bezpočtu studiích spojen s negativním dopadem na zdraví. A ta nejhorší část? Ačkoli Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) zvažoval zakázání této chemikálie v březnu 2012, návrh byl zamítnut, a BPA je bohužel stále všudy přítomný.


 

6 odstrašujících dopadů BPA:

 1. Rakovina prsu

  Na základě odhalení škodlivosti BPA se rakovina prsu pomalu, ale jistě stává jedním z mnoha dobře známých výsledků způsobených BPA. Ve skutečnosti více jak 130 studií potvrdilo spojení BPA s neduhy jako je právě rakovina prsu, obezita nebo reprodukční problémy. Populární nadace Susan G. Komen for the Cure (známá také jako Nadace S.G.K. proti rakovině prsu) paradoxně spolupracuje s mnoha firmami na distribuci lahvové vody v jejích kampaních ‘For the Cure’ po celém světě. Problémem je, že většina těchto plastových lahví, ve kterých je vodabalena, obsahuje právě BPA.
 2. Předčasná puberta

  Zatímco dívky vstupují (nebo aspoň v minulosti vstupovaly) do puberty již ve věku 10 let, studie ukazují, že tato hranice klesla více než o rok v rámci pouze jedné generace. Ale jsou tu i jiné faktory, ze kterých je možné BPA obvinit.

  Po zkoumání 1,151 dívek mezi 6. a 8. rokem v USA vědci zjistili, že v jejich moči byla detekována vysoká úroveň chemikálie. Asi 1/3 těchto dívek procházela pubertou předčasně.

  „Náš výzkum prokázal spojení chemikálie, které jsou dívky vystaveny každý den, buď s opožděným nebo předčasným vývojem. Ačkoli je další výzkum nutný, tato data jsou velmi důležitá jakožto první krok vedoucí ke zhodnocení dopadu těchto běžných chemických činidel, které riskují zdraví dívek,“ říká hlavní výzkumnice Dr.Mary Wolff.

 3. Onemocnění srdce

  Některé výzkumy taky spojují jak BPA tak ftaláty s aterosklerózou. Tato porucha, která způsobuje kornatění tepen, negativně ovlivňuje průtok krve a zásadně zvyšuje riziko onemocnění srdečními chorobami. Tento výzkum není překvapivě prvním svého druhu. Jiný výzkumný tým zjistil, že jedinci s vyšší hladinou BPA v moči byli dvakrát více náchylní k infarktu než ti s nižší hladinou.

 4. Neplodnost

  BPA byl shledán jako nepříznivě ovlivňující vývoj mužských pohlavních orgánů a následně vedoucí k zhoršení plodnosti.

  Ale muži nejsou jediní, kdo trpí. BPA je také spojeno s ženskou reprodukcí. Jedna studie dokázala, že BPA způsobuje problémy, jež ovlivňují vývoj vajíček. Vajíčka plodů vystavená BPA měla problém s tvorbou folikulu, což zvyšuje risk, že vajíčka zemřou ještě před zráním. Navíc vědci vypozorovali jiné abnormality, vykazující známky přenášení příliš mnoha chromozomů, což by mělo za následek jejich nedělení během vývoje. To by mohlo vést k samovolnému potratu nebo poruchám jako je Downům syndrom.

 5. Negativní mozkové změny

  Další na seznamu negativních dopadů BPA je výsledek výzkumu, který zjistil, že chemikálie narušuje gen, který je zodpovědný za správnou funkci nervové buňky, která určuje vývoj mozku. Vědci této studie zveřejnili článek v americkém deníku PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) o jejich objevu, že by BPA mohlo poškodit centrální nervovou soustavu narušením genu nazvaný Kcc2.

  „Naše studie prokázala, že BPA může oslabit vývoj CNS, a tak vyvstává otázka, zda-li by zvířata a lidé mohli být náchylní k poruchám nervového systému,“ prohlásil Dr. Wolfgang Liedtke, M.D., Ph.D.

  Další studie prokázala, že vystavení BPA již od raného dětství může vyvolat změny v genomu. Tyto změny nastávají v části mozku zvaný amygdala (zodpovědná za formování paměťových stop a emočních prožitků), což může vést ke zvýšené míře úzkosti.

 6. Obezita

  Jako poslední, avšak neméně důležitý je fakt, že BPA může být jedním z mnoha faktorů způsobujících obezitu. Jedna studie dokázala, že vystavení BPA je spojeno s obezitou dospělé populace v USA.

  Jiná studie zkoumající koncentraci BPA v moči dětí od 6 do 19 let objevila, že 22% obézních dětí mělo nejvyšší hladinou BPA v moči.

Zdroje: naturalsociety.comf-life.com