Dne 26.3.2013 rozhodl sumit Ligy arabských států na jeho vrcholné schůzi v Dauhá (Katar) předat křeslo Syrské arabské republiky nelegálnímu zástupci a umožnila mu reprezentovat syrský národ pod jinou vlajkou než je národní vlajka. Tento akt je hrubým porušením charty Ligy arabských států a jejích vnitřních pravidel vůči jednomu z hlavních zakladatelů Ligy arabských států. Rozhodnutí Ligy arabských států napomohlo krveprolití v Syrské arabské republice, podporovalo terorismus a následně zastavilo reálné úsilí některých států a stran, které usilovaly o nalezení politického řešení krize v Syrské arabské republice.


Toto rozhodnutí je považováno za možnou destrukci Ligy arabských států, jejích principů a její důvěryhodnosti. Rozhodnutí, které Liga arabských států učinila teď vůči Syrské arabské republice, může být v budoucnosti použito proti jinému arabskému státu. V praxi toto znamená ukončení role Ligy arabských států a spolupráce mezi všemi arabskými státy a výsledkem může být ohrožení bezpečnosti arabského světa.

Vrcholná schůze v Dauhá podpořila svým rozhodnutím politiku násilí, radikalismu, terorismu, které jsou nebezpečím nejen pro Syrskou arabskou republiku, ale vůči celému arabskému národu a vůči celému světu.

Toto rozhodnutí bylo učiněno, aby umožnilo některým státům, které se hlásí k podpoře teroristů v Sýrii, jejich sponzorování a zvláště těch organizací, které jsou spojovány s organizací al-Kajda, jejich legální činnost. Důsledkem bude ukončení jakékoliv role Ligy arabských států v zapojení do řešení krize v Syrské arabské republice, protože tímto rozhodnutím se zapojila do příčin krize.

Syrská arabská republika bude pokračovat v úsilí o stabilitu, bezpečnost a záchranu vlasti a syrských občanů. Bude i nadále bojovat proti terorismu a teroristům. Syrský národ bude usilovat o národní dialog s účastí všech stran, včetně opozice, která pracuje pro vlast. Syrský národ hledí do budoucnosti s dobrým úsilím, které zastaví násilí a věří v uskutečnění politického programu, který navrhl prezident Bášar Asad dne 6.1.2013.

Syrská arabská republika odmítá kompletně celé rozhodnutí vrcholné schůze Ligy arabských států v Dauhá, které se týká krize v Sýrii. Syrská arabská republika má právo učinit všechna opatření k obraně její svrchovanosti a zájmu jejího lidu.

Další články k tématu: