Tento týden v Buenos Aires předstoupili před soud bývalí vojenští důstojníci kvůli porušení lidských práv, jehož se dopustili v Operaci kondor, přes-hraničním spiknutí diktatur v 70. a 80. letech za účelem „vymýcení ‚subverze‘, což je slovo, které se v rostoucí míře překládá jako nenásilný disent levice a levicových centristů,“ jak tvrdí odtajněné dokumenty dnes vystavené Národně-bezpečnostním archivem (www.nsarchive.org).

Dnes vystavené dokumenty a důkazy poskytnuté Archivem argentinským žalobcům obsahují první instruktážní zprávu ze srpna 1976 tehdejšímu ministru zahraničí Henry Kissingerovi o spolupráci tajné policie na Jižním kuželu – operaci „vyhledej a znič“ proti odpůrcům jejich vojenských režimů.

„Tyto dokumenty jsou velice užitečné k vytvoření důkladného analytického aparátu o tom, co to ta Operace kondor byla,“ řekl Pablo Enrique Ouvina, vedoucí žalobce v tomto případě.

Operace kondor založená v roce 1975 Pinochetovým režimem byla kódovým označením pro formální kolaboraci na programu Jižní kužel, k němuž patřily nadnárodní aktivity tajného zpravodajství, únosů, mučení, zmizení osob a jejich vražd, tvrdí dokumentární důkazy z Národně bezpečnostního archivu ze svazků z USA, Paraguaje, Argentiny a Chile.

K prominentním obětem Kondora pařili i dva bývalí uruguayští zákonodárci a bývalý bolivijský president Juan Torres, zavražděný v Buenost Aires, zrovna tak jako chilský velvyslanec Orgando Letelier a jeho 26-letý americký kolega Ronni Moffitt, zavraždění automobilovou bombou uprostřed Washingtonu D.C.

Tento historický proces viní 25 vysoce postavených vojenských činitelů včetně bývalých presidentů Argentiny Jorge Videla a Reynaldo Bignoneho z konspirace za účelem „únosů, mizení, mučení a vraždění“ 171 odpůrců vojenských diktatur, které v 70. a 80. letech dominovaly Jižnímu kuželu. Mezi oběťmi je přibližně 80 Uruguayců, 50 Argentinců, 20 Chilanů a tucet z Paraguaye, Bolívie, Peru a Ekvádoru, na které se operativci Kondora zaměřili. Únosy a zmizení dvou činitelů kubánského konzulátu v Buenos Aires 9. srpna 1976 jsou rovněž součástí této obžaloby.

„Kondor býval v dřívější době programem lámání odporu, mučení a vražd,“ uvedl Carlos Osorie, který řídí Dokumentační projekt archivů Jižního kužele. „Tím, že tyto činitele povoláme k odpovědnosti za mezinárodně páchané zločiny Kondora,“ řek, „sice už nikomu nepomůžeme, ale stanovíme precedens pro pozdější zneužívání moci podobné povahy.“

Kromě generálů Videla Bignona, k obžalovaným patří i 22 argentinských důstojníků vojenské rozvědky a agentů. Během přípravy na tento proces usilovali žalobci o vydání několika zahraničních vysoce postavených důstojníků z Chile a Paraguaje mezi dalšími zeměmi z Kondora. Ovšem jediným cizincem, který sedí v soudní síni, je major uruguayské armády Manuel Cordero obviněný z účasti v komandech smrti a z mučení v neblaze proslulém tajném zádržném středisku Orletti Motors v Buenos Aires. Vydala ho Brazílie, v níž žil.

Ze 171 obětí Kondora uváděných v obžalobě přibližně čtyřicet dva přežilo a mnohé z nich by podle očekávání měly svědčit u soudu. Sto dvacet dalších bylo zabito anebo zmizeli.


DOKUMENTY:

Dokument I: Ministerstvo zahraničí, zpráva Kissingerovi, TAJNÉ, „Třetí světová válka a Jižní Amerika,“ 3. srpna 1976.

Zpráva založená na zpravodajství CIA byla sepsána náměstkem ministra pro státy Latinské Ameriky Harry Shlaudemanem a prezentována ministru zahraničí Henry Kissingerovi v srpnu 1976. Dokument shrnuje koordinaci bezpečnostních sil Jižního kužele:

„Spojují síly k vymýcení ‚subverze‘, což je slovo, které se ve vzrůstající míře překládá jako nenásilný disent levice a levicových centristů. Bezpečnostní síly Jižního kužele nyní úžeji koordinují zpravodajské aktivity; operují na teritoriu jiných zemí ve snaze o pronásledování ‚subverze‘; rozběhli Operaci kondor, aby našli a zabili teroristy… ve svých vlastních zemích a i v Evropě. Na vražedných operacích krátce spolupracuje i Brazílie.“

Dokument 2: Obranná zpravodajská agentura, (zpráva o Operaci kondor) „Síly speciálních operací,“ TAJNÉ, 1. října 1976.

Podrobná zpravodajská zpráva založená na informacích shromážděných právním atašé FBI v Buenos Aires poskytuje podrobnosti o spolupráci mezi Argentinou, Uruguají a dalšími vojenskými diktaturami Jižního kužele. Dokument poskytuje žalobcům kritické informace o spojených operacích s uruguayskými zpravodajskými agenty z konce září 1976, kdy byly provedeny razie na tucty členů uruguayského militantního levicového OPR-33, byli zadrženi, mučeni a mnozí z nich byli v Buenos Aires zabiti. „Celá infrastruktura OPR-33 v Argentině byla eliminována,“ uvádí dokument. Unesení Uruguayci jsou mezi více než stovkou obětí, co se ztratily, o nichž je tento soud za Operaci kondor. Dokument se zabývá popisem „formováním speciálních sil“ k „provedení operací včetně vražd“ v zemích až tak vzdálených jako Portugalsko a Francie. Zpráva cituje „pochvalné poznámky“ vojenských důstojníků Jižního kužele, jak říkají, že „jeden z jejich kolegů odjel ze země, takže létá jako kondor.“

Dokument 3: CIA, TAJNÉ, Stručný přehled Operace kondor, 22. srpna 1978.

Následně po vraždě Letelier-Moffitta připravila CIA krátký instruktážní spis pro Eugena Proppera, vedoucího žalobce ministerstva spravedlnosti v tomto případě. „Operace kondor je sdružené úsilí zpravodajských a bezpečnostních služeb několika jihoamerických zemí pro boj proti terorismu a subverzi. Mezi původní členy patří Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brazílie a Bolívie; Peru a Ekvádor se přidali až nedávno.“

Dokument 4: Ministerstvo zahraničí, TAJNÉ, „Konverzace s argentinskými zpravodajskými zdroji,“ 7. dubna 1980.

V tomto odhalujícím memorandu pro velvyslance Castra James J. Blystone, regionální bezpečnostní důstojník (RSO) na americké ambasádě v Buenos Aires podrobně popisuje svou schůzku s argentinským zpravodajským zdrojem z 2. dubna. Ten anonymní argentinský zdroj popisuje, jak argentinští důstojníci Batalionu 601 (ve spolupráci s brazilským zpravodajstvím) chytili Horacia Campiglia a Susanu Binstock, odvezli je do Argentiny a zadržovali je na vojenské základně v Campo de Mayo. Campiglia a Binstock, které už nikdo nikdy neviděl, jsou mezi tou více než stovkou obětí, o nichž je proces o Operaci kondor.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca

]]>