Ruští vědci předpovídají příchod malé doby ledové v roce 2014. Vyvracejí tezi o globálním oteplování a označují ji za marketingový tah. K oteplování klimatu skutečně dochází. Začalo to od druhé poloviny 18 století, od začátku průmyslové revoluce. Právě proto se má za to, že tento proces souvisí a antropogenním vlivem. Lidstvo zvyšuje výrony CO2, což způsobuje skleníkový efekt. Ruský vědec Vladimir Baškin s tím kategoricky nesouhlasí. Tvrdí, že změny klimatu mají cyklickou povahu a vůbec nesouvisí s lidskou činností.

Spolu se svým kolegou Raufem Galiulinem dokazuje, že nynější oteplování je ozvěnou překonání „malé doby ledové“, a brzy nás, samozřejmě z geologického hlediska, čeká vstup do nové doby ledové:

[quote align=“center“ color=“#999999″]

Malá doba ledová přichází každých 500 let. K předcházející došlo v polovině minulého tisíciletí, kdy v Anglii zamrzala Temže, Holanďané bruslili, cizinci v Rusku se hrozili pohledu na stromy, jež pukaly mrazem. Období ochlazení a oteplování přicházejí každých 30-40 let. Nynější období oteplování skončilo na rozhraní tisíciletí.[/quote]

Začátek nového cyklu, tentokrát ochlazení, souvisí se změnou sluneční aktivity. Intenzita záření našeho slunce klesá, což ovlivňuje klima.

Vědecký výzkum klimatu minulých geologických dob vede k zpochybnění odůvodněnosti požadavků Kjótského protokolu. Omezuje exhalace skleníkových plynů a povoluje obchod s kvótami na tyto exhalace. Vyloučení kysličníku uhličitého je normální přírodní jev, nikoli výsledek výhradně lidské činnosti, řekl Vladimir Baškin.

V Světovém oceánu je obsaženo šedesátkrát více kysličníku uhličitého než ve vzduchu. S růstem teplot na planetě se začíná vylučovat aktivněji. Takže zvýšení obsahu CO2 v atmosféře nepředchází oteplování, ale naopak, spíš ho následuje.

Globální oteplování, o kterém se tolik mluví, není ani tolik vědecký problém jako marketingový tah. Přišlo-li oteplení, znamená to snížení spotřeby tradičních paliv (uhlí, ropy a plynu) a tedy i snížení cen. Tohle již není věda, ale ryzí politika, vysvětluje ruský vědec Baškin.

Jenže nečeká nás globální oteplování, ale globální ochlazení. Nemusíme se toho ale bát: bude probíhat postupně a začne být zjevné pouze v polovině 21 století.

K tématu:

Zdroj: czech.ruvr.ru

]]>