Rusko navrhuje, aby byl vypracován mezinárodní kodex chování v kybernetickém prostoru. Podle mínění ruského ministra spojů a masových komunikací Igora Ščegoleva by to mohlo značně ztížit zneužívání informačních technologií proti zájmům bezpečnosti jak jednotlivých států, tak i celého světa. Následky nezákonného uplatňování technologií, mimo jiné pro teroristické účely, jsou co do potenciálu a rozsahu srovnatelné se škodami způsobenými zbraněmi hromadného ničení, – soudí ministr. Čelit hrozbě pomůže všeobecná konvence o internetovém prostoru – jakýsi kodex chování států v oblasti spolupráce v boji se zločinnou a teroristickou činností v globální síti.

Aby mohl být boj s kybernetickými hrozbami úspěšný, je třeba pro začátek alespoň vytyčit společné cíle. Je nezbytný dialog. To si ale všichni nepřejí. Některé země dávají přednost autoritárnímu přístupu. Jako příklad můžeme uvést návrh zákona o ochraně amerického intelektuálního vlastnictví na Internetu (SOPA), který byl předán americkému kongresu.  Jednoznačně se v něm prohlašuje, že prostory virtuálního světa budou spadat pod zcela konkrétní jurisdikci naprosto konkrétního státu.  Podle SOPA se dají zablokovat nejen weby, jejichž servery se nacházejí na území USA, ale vůbec jakékoli zdroje, k nimž mají přístup občané této země.

A toto úsilí se vyvíjí pouze v zájmu amerických nahrávacích společností a filmové industrie. Prostí uživatelé, jejichž čest a důstojnost je v té či oné publikaci v síti zasažena, nemohou nejen že ani požadovat uzavření webu, ale dokonce ani prostě odstranění těchto materiálů. Toto nám řekl výkonný ředitel Ligy bezpečného internetu Denis Davydov:

Překvapuje mě to, že zákon je zaměřen na ochranu práv a zájmů držitelů práv. Dokonce i v případě materiálů s dětskou pornografií neexistují třeba právě v USA tak tvrdá omezení jako ta, která se plánují v zájmu ochrany držitelů práv.

Podle mínění ruského ministerstva spojů a masových komunikací se může fakticky stát přijetí dokumentu podobného SOPA nástrojem cenzury. Zatímco hledáním nových mechanismů ochrany před kybernetickými hrozbami dodá v případě dodržování práv a svobody občanů v informačním prostoru podnět rozvoji globální sítě.

 

Zdroj: http://czech.ruvr.ru/2012/01/23/64415399.html