V poslední době se objevuje spousta novinek obklopujících tajnůstkářskou globalistickou skupinu známou jako Bilderberg. Internacionalisté potichoučku tlačí Kongres, aby vynutil globální „průkazky“ pro celý svět včetně všech Američanů a celé západní polokoule. Poslušný slouha Bilderbergů The Washington Post už volal po „biometrické kartě“ v redakčním úvodníku ze 2. února 2013. Bilderberg neúnavně pokračuje i se svým tlakem na válku a na globální „kontrolu klimatu“ jako na kroky ke světové vládě.


Nyní už penzionovaný reprezentant Spojených států Ron Paul (R-Texas) býval v Kongresu roky osamělým hlasem bojujícím proti volání po globální průkazce. Protože průkazy by vyžadovala nové výdaje, muselo by to nejdříve projít Sněmovnou, jelikož Ústava vyžaduje, aby všechna opatření financovaná daňovými poplatníky začínala zde. Žádné zvýšení daní nemůže pocházet ze Senátu. Takže Paul se chytil dodatků odmítajících průkazky. Jeho kolegové je schválili, aby se vyhnuli debatě. 

Ale Paul na posledním zasedání Kongresu odstoupil, čehož Bilderberg a jeho spřeženci z bandy Trilaterální komise hned využijí. Na nedávné recepci ve Washingtonu D.C. zdroj od AMERICAN FREE PRESS zaslechl Thomase E. Donilona, národně bezpečnostního poradce Bílého domu a bývalého člena Bilderbergu, jak mluví o odchodu Paula do důchodu a o dobré šanci, že k té globální kartě by teď mohlo být kongresové stádo svými honáky již přihnáno. Paulův syn, senátor Rand Paul (R-Ky.) by proti tomuto plánu nic nenamítal, dodalo to individuum, se kterým Donilon mluvil. Mluvil o skutečnosti, že senátor Paul už vycouval od silně pro-nacionalistické pozice svého otce, protože fantazíruje o možnosti být v roce 2016 zvolen presidentem.

Institut světových zdrojů si také přihřál polívčičku s hlášením, že USA selhaly a nedostály svým mezinárodním závazkům snížit emise skleníkových plynů do roku 2020. Spojené národy (OSN) by tudíž na tuto zemi mohly uvalit pokuty, neboť by podle Zákona o Mořské úmluvě ( LOST) fungovaly jako globální „ministerstvo energetiky“.

Tato zpráva pochválila Michaela A. Leviho, vedoucího člena skupin pro energetiku a ekologismus v Bilderbergem kontrolovaném Výboru pro zahraniční vztahy. Levi dodal, že Senát by měl ratifikovat odevzdání své suverenity ve prospěch LOST. Podle takovéto legislativy by OSN spravovala americké pobřežní a vnitrozemské vodní cesty.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: americanfreepress.net