Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou. Ale – jak nedávno poukázal šéf stability u Bank of England – bude to Internetová technologie, co zlomí monopol bank. Bitcoin je tím nejvíce vzrušujícím trendem ve využití technologií k odštěpení se od škrtivého postroje velkých bank, kterým obepínají naše peněženky a naše životy.


Open Democracy poukazuje:

[quote align="center" color="#999999"]Spousta lidí usilovně zkouší přijít na to, jak banky vylepšit. Jsou naštvaní z toho, co se stalo a z té zmatenosti způsobující zjevnou neschopnost, aby s tím někdo cokoliv udělal. Vypadá to, že jsme zamrzli v technické diskusi o dělení bank, kapitálové přiměřenosti, schvalování produktů, odměn a pobídek, či o zdanění. Všechno jsou to svým způsobem důležité problémy, ale zaručuje se tím, že všechno to zůstává na jejich písečku.[/quote]

Položme tedy jinou otázku. Proč potřebujeme banky – k čemu vlastně jsou?

Což nás přivádí k Bitcoinu. Ten byl spuštěn před pár lety a pořád je to ještě batolátko, nazývá se virtuální měnou z ruky do ruky. To znamená, že místo banky kolektivní síť udržuje naprosto zašifrované záznamy o transakcích bitcoiny („BTC“) a o tom, kolik BTC každý z uživatelů má. K platbám patří výměna veřejných a privátních šifrovacích klíčů tak, že se mohou zúčastnit pouze platné identity a každý BTC lze odeslat jen jednou. Jelikož obě strany mají úplnou sadu dat, není zapotřebí žádného vnějšího ověřovacího systému. Tohle je mechanismus, který odstraňuje potřebu transakcí přes banky.

Na makroúrovni celkový počet vydaných BTC dosáhne známé pevně stanovené hranice, k níž se blíží geometricky klesající řadou (takže ji podle Zenova paradoxu nikdy celkem nedosáhne) a ke zvyšování peněžní zásoby dochází prostřednictvím kolektivních computerových kalkulací celé sítě. Tvrdí se, že k výhodám patří odolnost, bezpečnost, absence transakčních nákladů, decentralizace, mezinárodní akceptace a žádné znehodnocování. Protože v tom není zapojena žádná fyzická měna, jsou možné libovolně malé BTC kousíčky za desetinou čárkou. Bude-li se to hodit, jednotky BTC by se mohly dělit a spojovat pouze na síti odsouhlaseným výměnným software. Monetární autoritou je tudíž ta síť uživatelů a jejich stroje, čemuž jakmile to dosáhne rozumné velikosti, už bude těžké dominovat i pro uživatele se super-computerem.

I když už nebudeme potřebovat banky k uchovávání peněz a manipulaci s nimi, umožní BTC systém, jako jakákoliv jiná měna, vytvářet úvěry prostřednictvím bankovnictví založeného na částečných rezervách. Peněžní zásoba BTC by tedy mohla přesáhnout počet vydaných BTC. Ovšem bez BTC centrální banky může nešikovný věřitel snadno zkrachovat. Bude zajímavé vidět, jak si regulátoři poradí s bankami mainstreamu, které získají značné částky svých aktiv a pasiv v BTC. Mohou postavit operace v BTC mimo zákon u regulovaných entit, mohli by ale opravdu zavřít neregulovanou globální síť uživatelů?

Ještě se uvidí, jestli je tohle pokrok k demokratickému sebeurčení. V této fázi bych byl optimistický, zvláště když ověřený koncept Bitcoins podnítí další, aby vyvinuli určité komunikační architektury, které vytvoří nejen digitální měnu, ale i směnu digitálních měn. Zde jsou určité fascinující možnosti:

  • Možná brzy nebudeme potřebovat banky, aby prováděly naše monetární transakce nebo ukládaly naše peníze. Výhoda bude v téměř nulových transakčních nákladech, téměř okamžitém potvrzení plateb (čekáte pořád ještě 4 dny na svůj šek?), omezení úvěrových rizik, zabezpečení a odolnost by byla nesmírná.
  • Vytváření úvěrů by se stalo aktivitou nikoliv nutně spojenou s pověřeným zprostředkovatelem transakcí. Také by se to už neodepisovalo plátcům daní. Inflační chování vyžaduje souhlas veřejnosti – nikoliv, že by daňoví poplatníci či voliči veřejně volili, ale tou veřejností, která využívá určitou měnu.
  • Jelikož všechny transakce jsou z ruky do ruky, lidé mohou podle své vůle a bez nákladů přecházet mezi měnovými držbami. Kolik lidských obchodů, pokud ne všechny, závisí jen na jejich víře ohledně rizikovosti nabízených měn.
  • Pokud se měny z ruky do ruky stanou mainstreamem, budou se muset vlády rozhodnout, zda to akceptují a vyřadí banky z provozu nebo to odmítnou a zaženou to do podzemí. V každém případě se vztah státu a občanů ve správě ekonomických věcí nejspíš radiálně změní.

[quote align="center" color="#999999"]Nedávno Francie udělila Bitcoin povolení fungovat jako skutečná banka.[/quote]

Další článek k tématu:

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  globalresearch.ca