25. února v malé městečku Horsham ve Spojeném království vznikne pro hnutí za pravdu o 11.9 vzácná a potenciálně průlomová příležitost. Budou se prezentovat tři hodiny podrobných důkazů o 11.9 a soudní dvůr bude zvažovat, zda British Broadcasting Corporation (BBC) bude obviněna kvůli nepřesným a zaujatým způsobům, jimiž líčila události z 11.9 a důkazy o nich. Během posledních 16 měsíců byla BBC nesmírně obviňována jednotlivci z UK kvůli dvěma dokumentům, které ukázala v září 2011 jako součást desátého výročí 11.9, konkrétně ‚9.11: Exkurze po konspiracích‘ a ‚Konspirační složky: 11.9 deset let poté‘.


Formální stížnosti se obracely proti BBC kvůli nepřesnostem a zaujatosti těchto dokumentárních pořadů, které podle aktivistů o 11.9 byly porušením provozních pravidel BBC stanovených v její ‚Královské chartě‘ a v Dohodě s britskou veřejností‘. Tento dokument od BBC požaduje, aby předváděla informace, které jsou jak přesné, tak nestranné. Tyto stížnosti jsou podpořeny v US sídlící vzdělávací charitou Architekti a inženýři za pravdu o 11.9 (AE911Truth), která předložila podrobné vědecké důkazy BBC, aby byly oporou pro tyto stížnosti. Ty důkazy se zvláště zaměřují na potvrzený volný pád WTC 7 a přiznání tohoto faktu NIST 2008. Navíc více než 300 signatářů petice AE911Truth podpořilo tyto stížnosti posláním dopisů BBC, které požadují, aby BBC tyto důkazy ukázala veřejnosti.

Může se v této prosté budově magistrátního soudu v Horshamu utvářet historie 11.9?

Jako pokračování tohoto procesu s BBC se tvůrce dokumentárních filmů Tony Rooke rozhodl do této záležitosti osobně vložit. Od lidí ve Spojeném království se požaduje, aby platili poplatky za TV licenci, kterých využívá BBC, aby financovala svůj provoz. Tony odmítl platit své televizní licenční poplatky za základě speciální proti-teroristické legislativy.

Kapitola 15 UK zákona o terorismu z roku 2000, článek 3 uvádí, že je trestným činem poskytovat financování, pokud existuje rozumný důvod k podezření, že tyto fondy by se mohly používat k účelům terorismu. Tony tvrdí, že BBC zadržovala vědecké důkazy, které předvádí, že oficiální verze událostí z 11.9 není možná a že BBC se aktivně pokoušela diskreditovat tyto lidi pokoušející se veřejnosti předložit důkazy. Podle Rooke tím, že to činí, BBC podporuje zakrývání pravdy o událostech z 11.9 a tudíž potenciálně podporuje ty teroristické živly, které byly zapojeny do určitých aspektů 11.9, a které dosud nebyly identifikovány a pohnány ke spravedlnosti.

Rooke byl za neplacení TV licenční poplatků obviněn ze zločinu. Ovšem on předložil právní rozklad tohoto obvinění a už uspěl s tím, že mu bylo uděleno slyšení u magistrátního soudu, kde má k dispozici tři hodiny, aby prezentoval své důkazy na svou obranu proti tomuto obvinění. Tony dal dohromady úžasný tým na svoji podporu s prezentací důkazů včetně následujících význačných výzkumníků 11.9:

[quote align="center" color="#999999"] Profesor Niels Harrit Ph.D vedl tým vědců, kteří objevili v prachu WTC materiál obsahující termit.[/quote]

 

Dr. Niels Harrit je profesorem chemie na Universitě v Kodani a je jedním z vedoucích světových expertů na vědecké důkazy odporující oficiální legendě o 11.9. Tým vědců profesora Harrita v Kodani dokázal, že tam byly zbytky inženýrsky zpracovaných nanočástic termitu, a to jak zapálených, tak nezapálených, všude v prachu těch tří věří WTC. On vedl tým a vydal peer-reviewed studii v oficiálním vědeckém žurnále. On je rovněž expertem na další aspekty vědeckých důkazů naznačujících kontrolovanou demolici těchto tří věží.

Profesor Harrit měl interview s význačným dokumentem BBC v roce 2011, kde se ho BBC jasně pokoušela šikanovat a diskreditovat ho, místo aby se podívala na tyto vědecké důkazy, které byly pro oficiální povídačku o destrukci Dvojčat zničující. Tým profesora Harrita podnikl preventivní opatření tím, že toto interview nahrál spolu i s interakcemi před interview a po něm, což jasně ukazuje šikanování a vysoce nepatřičné chování BBC.

[quote align="center" color="#999999"] Bývalý britský zpravodajský činitel Tony Farrell veřejně zpochybňoval oficiální povídačku o 11.9 a dostal 3 hodiny, aby u britského soudu prezentoval důkazy o 11.9. [/quote]

Tony Farrell je bývalý zpravodajský analytik policejního oddělení Jižního Yorkshire. V roce 2010 ho vyhodili, protože se cítil být svým svědomím nucen říci pravdu ve své oficiální zprávě a konstatovat, že na základě rozsáhlých analýz událostí z 11.9 a londýnských bombových útoků ze 7.7 vyhodnotil, že největší teroristická hrozba veřejnosti nepochází od islamistických extrémistů, ale z vnitřních zdrojů uvnitř USA a britského establishmentu. Nyní věnuje svůj život tomu, aby pomohl odhalit důkazy a napadá svoje propuštění u mezinárodního soudu.

K dalším členům prezentačního týmu Rookeho patří:

  • Ian Henshall: Vůdčí britský autor o 11.9 a zakladatel skupiny ‚Nové vyšetření 11.9‘ v UK
  • Ray Savage: Bývalý proti-teroristický důstojník, který předvádí, že oficiální povídačka o 11.9 není pravdivá
  • Peter Drew: Zajišťovatel akčních skupin UK AE911Truth

Tito navíc prezentují podrobně sepsané výpovědi o důkazech a jejich podpoře od čtyřech dalších výzkumníků 11.9, kteří je poslali, aby podpořily Tonyho obhajobu:

  • Richard Gage, AIA: Zakladatel a CEO of Architects & Engineers for 9/11 Truth (Architekti a inženýři za pravdu o 11.9)
  • Dwain Deets: Bývalý ředitel NASA pro aerokosmické projekty
  • Erik Lawyer: Zakladatel Firefighters for 9/11 Truth (Požárníci za pravdu o 11.9)
  • Jake Jacobs: Veterán pilot amerického linkového létání a člen Pilots for 9/11 Truth (Piloti za pravdu o 11.9)

Tyto důkazy o 11.9 budou prezentovány různými lidmi z výše uvedených, což lze zřídka, pokud vůbec vidět u kteréhokoliv soudu ve Spojeném království, takže tento soudní případ představuje unikátní a cennou příležitost pro hnutí za Pravdu o 11.9.

Povzbuzujeme všechny přívržence AE911Truth a signatáře petice v UK, aby navštívili tohle soudní slyšení – čím více, tím lépe. Sdílejte prosím tuto informaci svému okolí. Zaplavíme-li je svou podporou, posílí to poselství, které hnutí za pravdu o 11.9 potřebuje, aby bylo vyslyšeno a to, že je zapotřebí nového a nezávislého vyšetřování 11.9.

Čas a místo tohoto slyšení je následující:

February 25th at 10:00 am – Horsham Magistrates’ Court [Court 3], The Law Courts, Hurst Road, Horsham West, Sussex, England, RH12 2ET

Ohledně dalších informací prosím kontaktujte vedoucího britské akční skupiny AE911Truth Peter Drew na [email protected]

Budova 7 WTC, 47-patrová a nezasažená letadlem, vykazoval všechny charakteristiky klasické kontrolované demolice pomocí trhavin.

1. Rychlý rozběh kolapsu.

2. Zvuky explozí v přízemí – vteřinu před destrukcí budovy.

3. Symetrické „zhroucení konstrukce“ – probíhající i po dráze největšího odporu – se zrychlením volného pádu.

4. Imploze s úplným kolapsem poskládaná do svého vlastního půdorysu.

5. Obrovský objem expandujících oblak, jež vyhlížela jako pyroklastická.

6. Expertní podpora od vrcholného profesionála na kontrolované demolice v Evropě.

7. Předchozí znalost o „kolapsu“ u médií, NYPD, FDNY

Následně po destrukci WTC7 byly objeveny silné důkazy o demolici za využití zápalných zařízení:

1. FEMA našla vzorky konstrukční oceli vykazující známky rychlé oxidace a mezikrystalické tavby.

2. Četní vysoce kvalifikovaní svědkové referovali o mnoha tunách roztaveného kovu.

3. Ve vzorcích prachu a ztuhlého kovu po tavení nalezeny chemické projevy přítomnosti přepalovacího termitu.

WTC7 neprojevovala jakékoliv známky poničení požárem jako:

1. Pomalý rozběh s velkou viditelnou počáteční deformací.

2. Asymetrické zřícení, které probíhá po dráze nejmenšího odporu (na základě zákona o zachování hybnosti by to by způsobilo padání do té strany, co je nejvíce poškozena ohněm).

3. Důkazy o teplotách schopných dosáhnout měknutí oceli.

4. Výškové budovy postižené mnohem většími, žhavějšími a déle trvajícími požáry se nikdy nezhroutily.

Jak je vidět na této odhalující fotce, destrukce Dvojčat vykazovala všechny příznaky demolice pomocí trhavin:

1. Destrukce probíhala po dráze největšího odporu se zrychlením téměř odpovídajícím volnému pádu.

2. Nepravděpodobná symetrie rozložení trosek.

3. Extrémně rychlý rozběh destrukce.

4. Více než 100 účastníků opatření první reakce hlásilo výbuchy a záblesky.

5. Mnohatunové ocelové části byly vyvrhovány do stran.

6. Rozmělnění 90 000 tun betonu a kovových obkladů v letu vzduchem přeměněných na prach.

7. Obrovský objem expandujících oblak, jež vyhlížela jako pyroklastická.

8. V poli trosek o průměru 1200 stop: se nenašly žádné „placky“ ze spadlých podlah.

9. Izolovaná explozivní vyvrhování 20-40 pater pod demoliční frontou.

10. Naprostá destrukce budovy: s rozkouskováním ocelové nosné konstrukce.

11. Několik tun roztaveného kovu nalezeno pod všemi 3 výškovými budovami.

12. Důkazy o termitových přepalovadlech nalezené FEMA ve vzorcích oceli.

13. Důkazy výbušnin nalezeny ve vzorcích prachu.

A nevykazují žádné příznaky poničení požárem:

1. Pomalý rozběh s velkou viditelnou počáteční deformací.

Asymetrické zřícení, které probíhá po dráze nejmenšího odporu (na základě zákona o zachování hybnosti, to by způsobilo padání do té strany, co je nejvíce poškozena ohněm).

Důkazy o teplotách schopných dosáhnout měknutí oceli.

Výškové budovy postižené mnohem většími, žhavějšími a déle trvajícími požáry se nikdy nezhroutily.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: ae911truth.org