Podle proroctví Svatého Malachiáše o papežích bude ten příští pontifik posledním papežem a jeho pomazání bude předznamenáním konce časů. Pokud si myslíte, že hysterie s mayským kalendářem v roce 2012 byla praštěná, tak vás vyvedeme z omylu. Svatý Malachiáš předpověděl, že poslední papež bude nazýván ‚Petr Říman‘. Hádejte jaké jméno je jedním z favoritů, aby se stal příštím papežem?