Podle kteréhokoliv kulturního či ekonomického měřítka jsou národy Západu v naprostém úpadku. Ty historické ctnosti tvrdé práce, myšlení v intencích svobodného trhu a společné kulturní integrity spolu s náboženskými a historickými principy se už vytratily. Podvrátil je a nahradil důraz na společnost taženou přebujelým materialismem a spotřebitelstvím přesahujícím 70 procent hrubého národního důchodu navrch se soukromým a veřejným zadlužením. Navíc si nějaký druh parasitismu přisvojil Západní kulturu, podle níž se sportovním hvězdám, politikům, mediální miláčkům a eskamotérům finančního iluzionismu dostává uznání i nadměrných příjmů, zatímco skuteční pracující se dívají, jak se jim propadají jejich příjmy a osekává slíbené zabezpečení.

Západní společnost už zabloudila. Hlavním důvodem je to, že bývalé politické vedení jednotlivých národů Evropy a Ameriky, ať bylo jakkoliv nedokonalé, bylo kooptováno a převzato zkorumpovanou mocenskou elitou, která zneužívá své kontroly nad demokracií pod gangsterskou nadvládou a masivních finančních příspěvků, jimiž si kupuje vliv u „reprezentativních“ vládních orgánů většiny Západních národů.

Ta kontrola znamená, že politické vedení a centrální bankéři nepředstavují občany či v širším měřítku nejlepší zájmy národů. Politici místo toho pracují na podpoře zájmů finančního a globálního vládnutí maličké utajené mocenské elity. Tohle převzetí přivedlo k bankrotu většinu národních států a teď ohrožuje všechny existující nadekretované papírové peníze spolu s veřejným i soukromým bohatstvím i s penzijními úsporami.


Obnova

Jak si mohou ti zbývající produktivní, svobodu milující lidé Západu zase vzít zpět kontrolu nad svými jednotlivými národními a osobními životy od té elity, co nás nepovažuje za nic víc než ovce, co se mají stříhat, a nevolníky, jimž je třeba vládnout a odírat je?

Práce prostřednictvím existujícího kontrolovaného politického procesu, aby byla zvolena i trocha zastánců svobody, je „akcí vyvolávající dobrý pocit“, ve skutečnosti však dominance mocenské elity zaručuje, že tohle není reálným řešením; nic se nezmění, dokud oni kontrolují parazitickou demokracii pod gangsterskou nadvládou. Ta falešná politická svátost demokracie a všeobecného hlasovacího práva je teď ve skutečnosti už spíš působcem našeho znevolnění než příležitostí k účasti na autentické sebevládě.

Musíme konfrontovat ty instituce a ty „memy“ falešné víry, kterých se využívá ke kontrole a manipulaci občanů Západu, které nás zbavují sebeurčení svého osobního či národního údělu. Musíme obnovit lokalismus a regionální suverenitu proti mega-národním a nad-národním vládám a institucím spolu s ochranou, co nás bude bránit před kontrolou elity. K tomu patří soukromá řešení na bázi svobodného trhu, jako jsou referenda, která obejdou akce elitářů, neuznání vládního dluhu využívaného k zotročení a soutěžím o papírové peníze a milost centrálních bank, a to spolu s audity všech institucí, které nás kontrolují. Musíme zničit kontrolu neokonů nad vládami a jejich války vyvolávající akce, jakož omezit i tu rozrůstající se rakovinu gangsterské nadvlády a odírání produktivních občanů. Nakonec všechny lidové a regionální části větších vládních útvarů by měly mít právo na mírové, demokratické a vlastním sebeurčením podnícené odtržení, jakožto konečnou pojistku proti tyranii.


A teď nakonec jsem sestavil 12 axiomů obnovy svobody uvedených níže:

 1. Podpora individuální a regionální suverenity oproti kontrole elit a globálního vládnutí
 2. Vtělit lidové akce a myšlení v intencích svobodného trhu do všeho, co děláte
 3. Podporovat politickou prospěšnost vlád omezených konfederací a referend
 4. Zabudovat přímou „švýcarskou“ demokracii do kontroly zastupitelské „gangsterské“ demokracie
 5. Pracovat na odstraňování dominance elit nad politikou, politickými stranami a mozkovými trusty (Think Tanks)
 6. Návrat většiny pravomocí a programů státům, provinciím a regionální jurisdikci
 7. Podněcování vlád, aby neuznávaly destruktivní a nelegitimní vládní dluhy
 8. Zaručit právo na vyhlášení nezávislosti impériích, okupantech nebo uniích
 9. Vytvoření veřejných a soukromých konkurentů monopolní vládě centrálních bank nad měnami
 10. Audit centrálních bank, údajných zlatých rezerv a všech vládních orgánů
 11. Podpora zahraničně politického stylu „George Washingtona“ – tj. mírové a neintevencionistické zahraniční politiky
 12. Návrat hlasovacího práva jako zaslouženého privilegia oproti právu luzy na loupení

Další podrobnosti a informace o každém z těchto 12 axiomů budou následovat v budoucích redakčních komentářích.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thedailybell.com

]]>