Vzhledem k tomu, že je dnešní Švédsko v mnoha ohledech multikulturní a sekulární zemí, je čas na revizi a modernizaci pracovního týdne tak, aby vyhovoval všem, a to bez ohledu na jejich náboženství nebo kulturní dědictví. Jednomu z předních švédských deníků Dagens Nyheter to prozradil regionální předseda Strany středu Nils-Erik Mellström. (Foto: Gena96)

Mellström uvádí, že žijeme v době, kdy se očekává dostupnost každý den v týdnu a dodal, že náš způsob života je krok mimo se současným pracovním týdnem. V rubrice Názory tedy argumentuje tím, že skutečnost, že dny odpočinku u většiny lidí připadají na soboty a neděle, je „předčasná“ a „neekonomická“. Mellström také tvrdí, že křesťanské kulturní dědictví, z něhož tato tradice pramení, „je téměř zcela vyčerpáno“.

Místo toho navrhuje, aby si všichni lidé mohli vybrat dny odpočinku sami. Mellström se domnívá, že by takové řešení přineslo několik výhod, včetně větší dostupnosti a lepších služeb. Navíc, odstranění dodatečných nákladů na práci o víkendech by pro zaměstnavatele znamenalo „příležitosti k úsporám“.

„Jako městský politik ve Filipstadtu jsem přesvědčen, že modernizace pracovního týdne by měla mnoho pozitivních účinků pro naše obecní pracovníky i pro naše daňové poplatníky,“ argumentoval Mellström.

Podle webové stránky worldtravelguide.net standardní švédská otevírací doba je od pondělí do pátku v době 9.00-16.00 hod a v sobotu 9.00-14.00 mimo Stockholm, ve kterém má mnoho obchodů delší otvírací dobu. Tato praxe se pak odráží i v dalších evropských zemích, včetně Česka a Slovenska, kde je mnoho obchodů v neděli zavřeno.

Strana s 8,6 procenty hlasů poskytuje vnější podporu levicové vládě vedené sociálními demokraty.

Na konci roku 2012 se liberálně-agrární a pevně proevropská Strana středu proslavila svými kontroverzními návrhy na nový program strany, který zahrnoval bezplatné přistěhovalectví, polygamii a zrušení povinné školní docházky.

V roce 2011 navrhla sociální demokratka Carin Jämtinová nahradit jeden z křesťanských svátků muslimským, aby to lépe odráželo švédskou multikulturní povahu.

„Téměř všechny naše svátky, kromě letního slunovratu a 1. května, mají náboženskou a křesťanskou povahu. Dnešní Švédsko je multikulturní společností,“ řekla švédskému rádiu Jämtinová.

V roce 2018 zašla Liberální mládež Švédska, juniorské křídlo sekularistické proevropské Liberální strany, až tak daleko, že navrhla zrušení všech svátků s náboženským nebo politickým podtextem.

V důsledku několika desetiletí liberální přistěhovalecké politiky má dnes více než čtvrtina švédského obyvatelstva cizí původ. Více než 8 % z 10 milionů obyvatel této země tak tvoří muslimové.

Zdroj:  dn.se