Tajemné gravitační vlny, které předpověděl ještě Albert Einstein, mohou být objeveny v nejbližších letech po desetiletích neúspěšného hledání. Tento závěr obsahuje řada západních vědeckých publikací. Vědci z Prinstonské univerzity předpokládají, že k tomu dojde už v příštím roce. Jejich kolegové z Ústavu Alberta Einsteina v Německu už takovými optimisty nejsou. Podle jejich předpovědi lze tuto událost očekávat tak za tři až deset let. Na dané studie se odvolává časopis New Scientist, který otiskl přehledný článek. V něm se rovněž praví, že stopu působení vln už zřejmě teď můžeme najít v záznamech radiového záření pulsarů.

A co si o tom myslí ruští vědci?

Hlas Ruska oslovil astrofyzika, profesora Moskevské státní univerzity Vladimira Lipunova, který se gravitačními vlnami zabývá. Na internetu je populární jeho článek Gravitační vlnové nebe.

Mohl byste nám, Vladimire Michajloviči, říct v obecných rysech něco o tom, co to vlastně ty gravitační vlny jsou?

„Gravitační vlny objevil teoreticky Einstein, když našel správné rovnice všeobecné teorie relativity. A ty obsahovaly volně se šířící vlny. Zkrátka a době vyzařuje gravitační vlny jakékoli těleso nepravidelného tvaru, které se otáčí nebo pohybuje se zrychlením. Když mávnete rukou, pak vyzařujete gravitační vlnu, třebaže je velice slabá. Je to jakési čeření prostoru-času pohybující se rychlostí světla. Když se taková vlna šíří, pak se vzdálenost mezi jakýmikoli dvěma body začíná do taktu s ní periodicky měnit“.

Takže to znamená, že jsou to vlny, které jsou vyzařovány, když se jedno těleso otáčí kolem druhého?

„V podstatě ano. Ale to nestačí. Důležité je, aby toto těleso mělo nepravidelný tvar. Ideálním zářičem jsou dvojité hvězdy nebo vůbec jakékoli dvojité předměty. A vůbec nejideálnějším zářičem jsou dvojité černé díry“.

Mohl byste tedy vysvětlit, proč se už po několik desetiletí vědcům nedaří tyto vlny objevit?

„Proč se nepodařilo získat přímé důkazy? Protože vzájemné působení těchto vln s látkou je velice slabé“.

Přesto ale existuje důkaz nepřímý – když se vzdálenost mezi dvojicí rychle se otáčejících hvězd zmenšuje?

„Ano. Je známý dvojitý radiopulsar. Nobelova cena, která byla udělena za jeho měření, nepřímo potvrzuje fakt existence gravitačních vln. Všichni ale čekají na důkaz přímý. Byly postaveny obrovské gravitační vlnové antény v Americe a Evropě. Aby ale bylo možné zachytit vlnu z vesmíru, je třeba změřit vzdálenost menší než jádro atomu. A to je velice složitý úkol“.

Mohl byste vysvětlit, co navrhují odborníci z Pristonské univerzity. Jak vlastně chtějí tyto vlny objevit?

„Zmínili jsme se o radiopulsarech. Jejich impulsy jsou natolik stabilní, že se jim v přesnosti nevyrovnají žádné pozemské hodiny. Takže to vypadá takhle – přijímáme impulsy radiového záření pulsaru a měříme periodu. Když se tímto směrem šíří gravitační vlna, pak se perioda pulsaru začne předvídatelně měnit. Nejsilnější gravitační vlny ve vesmíru jsou vyzařovány při srážce supermasívních černých děr s hmotou miliardkrát převyšující hmotu Slunce. Mysleli jsme si, že galaxie s tak masívními černými děrami se nesrážejí tak často. V článku, na který se odvolává New Scientist, se pravděpodobnost takových událostí ve vesmíru zvyšuje šestkrát. A to dodává optimismu: znamená to, že existuje šestkrát větší pravděpodobnost toho, že uvidíme při pozorování pulsaru i stopu gravitační vlny. Mám ale jednu kritickou poznámku. Bude to zase nepřímé detektování gravitačních vln. A důležitá je přece jen metoda přímého detektování. Doufám, že po modernizaci pozemních detektorů ji získáme“.

Kdy dojde podle vašich předpovědí k přímému detektování vln?

„Všichni jsme doufali, že se tak stane na začátku 21. století. Objevily se ale velké těžkosti, signál rušily šelesty. Doufám, že do roku 2020 se toho konečně dočkáme. Chce to ještě takových pět sedm let“.

Tyto vlny organicky zapadnou do jednotné teorie pole, která zatím vypracována nebyla?

„Tyto vlny jsou klasickou teorií relativity. A pouze potvrdí správnost Einsteinovy teorie“.

Zdroj: czech.ruvr.ru

]]>