Kdo chytá v žitě je v USA vyhozeno ze školních osnov… Školy v Americe ve svých osnovách zruší klasické knihy jako Jak zabít ptáčka od Haprer Lee a JD Salingerovo Kdo chytá v žitě ve prospěch ‚informativních textů‘. Americká klasická literatura bude v USA učebnách od roku 2014 nahrazena izolačními manuály a soupiskami rostlin. Nové školní osnovy, které se vztahují na 46 z 50 států, zavádí povinnost, aby v rámci úsilí přípravy žáků pro pracoviště nejméně 70 procent studovaných knih nebylo fikcemi. – RT

Dominantní sociální téma: Vyprávění příběhu je už tak „z módy“.

Analýza volného trhu: 451 stupňů Fahrenheita a další knihy o cenzuře to pojaly chybně. Ti u moci nechtějí zakázat knihy, chtějí zakázat PŘÍBĚHY.

To je nevyhnutelný závěr pro ty z nás, kteří věří na směrovanou historii. Během posledního desetiletí reportáží o světě pro různé proprietární blogy se nám ujasnilo, že většina událostí mezi lidmi je manipulovaná malou skupinkou sociopatické elity, která kontroluje centrální bankovnictví po celém světě.

Nejsme v pozici, že bychom mohli říci, zda taková kontrola existovala v předchozích tisíciletích. Mohla by to ale být naše perspektiva – když ponecháváme stranou diskusi o minulých civilizacích – že ta už otevřená kontrola moci peněz poroste a nebude se výhledově zmenšovat.

Tyhle věci se samozřejmě mohou dít i v cyklech. V tom případě máme tu smůlu, že zrovna žijeme na samém vrcholu takového cyklu a díky internetové reformaci uvidíme, jak naše růžová budoucnost skončí.

Jak víme, že končí? Protože vrcholné elity se čím dál více otevřeněji uchylují v boji za udržení moci ke zbrním. Ekonomická deprese, vojenské konflikty a autoritativní demokracie to všechno jsou moderní nástroje represe a kontroly. Myšlenkou za tím je vytvořit světovou vládu a nic nemůže zastavit tento postup.

Zatím je tou nejvšudypřítomnější metodou  kontroly a přesvědčování to, co nazýváme dominantním sociálním tématem. To je obvykle na děsu založený mem (mem v myšlenkové výbavě populace se šířící myšlenkový element podobně jako se gen šíří v genetické výbavě druhu) šířený mocenskou elitou přes jí kontrolované mozkové trusty, média a university a pak uváděný do praxe přes jejich globalistické orgány a politické metodologie.

Memy založené na děsu z nějaké formy nedostatku jsou POVÍDAČKY zaměřené na střední třídu a konstruované tak, aby lidi vystrašili, aby se vzdali bohatství a moci ve prospěch speciálně konstruovaných internacionálních institucí. Nedostatek potravin, vody a energie spolu s přelidněním a různé vojenské a teroristické „hrozby“ jsou těmi nejoblíbenějšími nástroji vrcholných elit. Žádná z těchto jimi šířených povídaček ale není pravdivá.

Nezáleží ale na tom, zda jsou pravdivé či ne. Propagace a přiživování těchto povídaček – fabulí – je tím nejdůležitějším pro legendu, kterou chtějí elity, aby se uchytila.

Hlavním poselstvím povídaček je ta o „malém světě“. Na ten svět se má nahlížet tak, že se nevyhnutelně stane „jedním“ světem. To je ten nevyhnutelný vzestup lidstva, co má být žádoucí a hýčkaný. Je to samozřejmě z tohoto důvodu, že všichni mluví o předchozích vysokých civilizacích jako o zhroucených. Zda existovaly či ne, není předmětem debaty, jelikož ta debata nikdy neprobíhala.

Existuje jen jedna civilizace. Ta vznikla před 5 000 lety a světová vláda bude její korunou slávy.

To je ten příběh. To je ta legenda. Nesmí existovat žádná další. Elitě ale nestačí, když kontroluje tuhle KONVERZACI o tom. Teď zjevně chtějí kontrolovat i běh tohoto příběhu.

Člověk by samozřejmě mohl argumentovat, že s knihami jako Kdo chytá v žitě kontrolují linii příběhu i tak. Ale neformální kontrola už zjevně nestačí. Nyní se kontrola už musí formalizovat. Je-li třeba příběhy zapsat, budou sepsány schválenými autory. Až se budou číst bude to uvnitř předpřipraveného sanitárního kordonu.

Nebudeš mít jiného boha kromě boha jednotného příběhu – toho JEDINÉHO … jedinou, všezahrnující linii vyprávění vedoucí nevyhnutelně k nádherně vyzdobenému jedinému světu s autoritou jediné vládnoucí elity. Po čemž, z toho, co můžeme říci, začne ta pravá genocida. Zde je z toho článku RT více:

Knihy jako Kdo chytá v žitě od JD Salingera a Jak zabít ptáčka od Harpet Lee budou nahrazeny „informativními texty“ schválenými Společnými základními standardy státu.

K navrženým textům, co nejsou fikce, patří Doporučené úrovně izolace od Ministerstva životního prostředí US a Soupis invazivních rostlin od Kalifornské rady invazivních rostlin.

Tyto nové vzdělávací standardy mají podporu od vlivné Národní asociace guvernérů a Rady ředitelů státních škol a byly částečně financovány z grantu Nadace Billa a Melindy Gatesových

Přívrženci této směrnice argumentují, že to žákům pomůže s rozvojem schopností psát stručně a fakticky, která bude na pracovišti daleko užitečnější než znalost Shakespeara.

Chudák Bill Gates! Chlap, co kdysi snil o kontrole nad svým vlastním 100 miliard dolarovým majetkem, na kterého zaútočila americká vláda kvůli údajnému monopolu a pak byl zbaven kontroly nad svými zdroji a nad svými profesionálními aspirace bankovní elitou, která netoleruje žádnou jinou finanční kontrolu než svou vlastní.

To je důvod, proč jejich ranař Warren Buffett obchází od jednoho boháče ke druhému boháči jak včela hledající, kde vysaje sladký nektar jejich velkého dobrého majetku, když jim navrhuje plnocenné příspěvky charitám, které kontroluje. To však není dobročinná aktivita, nýbrž konfiskace.

Ta vrcholná elita kontroluje biliony, ale pouzí miliardáři nejsou dovoleni. Ti se musí „zatlačit zpět“ do lajny. Znáte tu Povídačku elity z nového odvážného světa, že pouhý miliardář není ničím více než jen pouhým nádeníkem, kýmsi, kdo byl v podstatě stlačen k proletářství. Takový či taková nemohou své prachy prostě nechat rodině, nýbrž je musí dát toho hodným charitám na ušlechtilé cíle.

A tohle teď Bill Gates zažívá. Poté, co vybudoval jednu z nejúspěšnějších společností na světě, odrali ho o jeho bohatství, přičemž jeho jméno se teď lepí na ten nejtemnější typ medicínského inženýrství přes očkování a teď – je-li ten článek správně – na zahájení účelové negramotnosti.

Takhle to teď chodí. Naštvi vrcholnou elitu a v podstatě tě oderou o tvé zdroje a pak očerní tvé jméno spolupachatelstvím. Udělají to manipulací sociopolitické a ekonomické povídačky. Proto je po vypravěčích taková poptávka a proto je v moderních časech schopnost vyprávět přesvědčivý příběh propustkou k bohatství, slávě a moci.

A proto jsou také takovéto povídačky už daleko přísněji kontrolovány. Copyright a další právní inženýrství bylo zavedeno, aby zajistilo, že vytvořené a šířené povídačky jsou právě ty schválené.

A to je důvod, proč je to, co nazýváme Internetovou reformací, pro mocenskou elitu takovým zpětným rázem. Ten pečlivě vykonstruovaný vesmír, který sestoupil na svět jako gigantická bublina, jim to propíchlo. Bublina praskla a pravda rozstříkla ven.

My zkoušíme každý den šířit trochu pravdy a dělají to i další. Chtěli bychom také tvrdit, že bylo dosaženo kritické hmotnosti a už toho není moc, co s tím elita může dělat, aby nadále tu povídačku kontrolovala. Oni to ale zase samozřejmě zkouší. Ale stejně jako se to stalo u Gutenbergova tiskařského stroje, jakmile se ta pravda vynořila, měla tendenci se rozlít po poli.

Pro vrcholnou elitu to musí být ze sna budící noční můra. Hodně z toho pokroku, který dosáhli v uplynulém století, bylo zničeno. Ty memy byly odhaleny. Propagandistické monumenty převráceny.

Teror a zastrašování bude nahrazováno kontrolou mysli a propagandistickou svůdností.

A samozřejmě i cenzurou. Povídačka o moderní civilizaci se teď považuje za příliš silnou na to, aby byla ponechána v rukou amatérů.

Ale ve skutečnosti je to dost žalostné. Nemá šanci to fungovat. Povídání je stejně mocným instinktem jako sex či hlad. Nelze jej kontrolovat regulacemi či změnou osnov.

Závěr: Je to svědectví o jejich zoufalství a další potvrzení moci Internetové reformace.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thedailybell.com

]]>