Spojené národy, jejich Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a pestrá sbírka tyranů freneticky pracují na umlčení v celém světě rostoucího strachu před kontroverzním návrhem na regulaci Internetu tímto planetárním orgánem a potenciálně i rozdrcením on-line svobody slova během probíhající konference sepisující v Dubaji dohodu. Ovšem jak globálně exploduje opozice k tomuto komplotu, tak se ukazují dokumenty OSN využívané pro strategii „public relations“ na šíření daňovými poplatníky placené propagandy útočící na kritiky tohoto tajnůstkářského summitu zacíleného na uchvácení kontroly nad Celosvětovou sítí World Wide Web.

Ač ITU a široká koalice brutálních diktátorů doufá, že umlčí on-line svobodu, tvrdí tato Světová konference o mezinárodních komunikacích (WCIT), že je převážně o připojování chudých lidí k Internetu a hrabe se jen v nudných právních formulacích, experti a analytici to však ví lépe. Ve skutečnosti více než 1 000 organizací z více než 150 zemí se už vyslovilo proti tomuto piklení probíhajícímu mezi členskými vládami OSN – převážně tyraniemi včetně více než mála islamistických režimů a komunistických autokracií – probíhajícímu převážně za zavřenými dveřmi.

„Potud, pokud ITU a další organizace s podobnými úmysly jako WIPO zůstanou imunní vůči národním i mezinárodním zákonům, potud budou schopny pokračovat v beztrestném jednání proti jednotlivcům a jejich zájmům po celém světě, aby se nabízely malé klice členských států, které jsou pobouřeny či až ohroženy otevřeností a nezávislostí Internetu v jeho současné formě, budou to posilovat a povzbuzovat,“ řekl v Ženevě sídlící mezinárodní advokát Edward Flaherty, senior partner u Schwab, Flaherty & Associates, který už ve velkém rozsahu vedl soudní spory s tím, co nazývá „systematicky zkorumpované organizace OSN“, jako je ITU.

Pokud to půjde podle této planetární agentury a té aliance diktátorských členských režimů usilujících o kontrolu nad Internetem, nebude to pro svět dobré, oni však stále doufají, že se jim to povede. „Pokud by snad ITU uspěla, bude osobní svoboda v každé zemi celého světa podstatně ohrožen,“ řekl Flaherty The New American. „Pokud by poslední úsilí ITU uspělo, nezbylo by, než aby podnikatelé celého světa vyvinuli nový Internet, který obejde restrikce, které ITU určitě uvalí – jsem však přesvědčen, že ti v tom uspějí a drtivě.“

Nedávno odhalily uniklé dokumenty, že ti mezinárodní byrokraté ale intrikují s využitím propagandy, kterou by čelili tomuto pohoršení. I přes to, že ITU nyní už předvádí public relations tak jak upoutávky, tak dokonce i veřejné dokumenty od této kontroverzní agentury OSN odhalují, že ten summit a jeho účastníci opravdu doufají, že Internet zregulují. Aktivisté však zuří.

Mezi těmi nejnehoráznějšími návrhy jsou: tzv. „likvidační tlačítko“ Internetu, o němž kritici říkají, že ho nakonec bude zneužito ke zničení svobody slova, globální režim dohledu, on-line daně a poplatky, regulace sociálních médií a konec internetové anonymity, podřízení Webu jurisdikci ITU, vydání pravomoci zavírat internetové zdroje utlačitelským režimům a mnohé další. Vůbec nepřekvapuje, že autoritářské síly počínaje Čínou a Ruskem přes Irán a Saúdskou Arábii a všechno mezi tím se už tlačí, aby tohle spiknutí podpořily.

Avšak mezitím s každým dnem narůstá veřejné pohoršení napříč politickým spektrem a ITU to ví. „Ty první mediální ohlasy byly taženy dobře financovanými a dobře organizovanými kampaněmi s původem v USA,“ uvádí uniklý ITU dokument označený jako „důvěrný“ a načrtávající agendu taktického ústupu určený v září pro vedoucí managery této agentury OSN. „Účelem této kampaně bylo diskreditovat ITU a WCIT tak, aby se minimalizovaly šance, že by ty nové Mezinárodní telekomunikační předpisy mohly ovlivnit už existující toky peněz za provoz Internetu.“

Ovšem ITU by nemohla kritikům jednoduše dovolit, aby potopili její kontroverzní úsilí uchvátit více moci bez boje. „Sekretariát ITU inicioval proti-kampaň, která byla mimo US značně úspěšná a jistý úspěch zaznamenala i v US,“ pokračuje se v dokumentu. „Ovšem negativní mediální ohlasy v US pokračují a teď se začínají objevovat i v rozvojových zemích, avšak Sekretariát pokračuje ve svém úsilí, jímž tomu čelí.“

Analytici uvedli, že tato prohlášení ukazují, že činitelé ITU se už stali co se týče vzrůstaného pobouření „paranoidní“, když uniklé dokumenty OSN dokonce citují další úspěšné kampaně odzdola, které zlikvidovaly předchozí spiknutí za regulaci Internetu. Ten pochybný ústup ITU byl však dirigován vrcholnými guru na PR, co mají té obležené agentuře OSN pomoci ukout pikle k útokům na kritiky. Cíl: zajistit, aby to spiknutí OSN učarovalo vládám po celém světě i přes převládající bouře veřejné nevole.

Po WCIT v Dubaji plánuje podle uniklého dokumentu propaganda ITU zaměřit se na „zmírňování rizik intenzivních proti-ratifikačních kampaní v bohatších Západních zemích, (které nejsou ovládány plnocennými diktaturami), založené na tzv. nedostatečné otevřenosti vůči procesu WCIT, což vede k tomu, že významný počet zemí odmítá novou ITR ratifikovat.“ Soudě podle jazyka použitého v důvěrné agendě si tato agentura OSN věří, že její „komunikační kampaň“ neutralizuje hrozbu pro její poslední úchvat moci.

Sebedůvěra této mezinárodní agentury však může být zavádějící. Rostoucí planetární koalice, která se klene přes téměř celé politické spektru přistupuje k boji spolu i s velkými společnostmi, odbory, organizacemi občanských práv a různými aktivisty, kteří všichni křičí po okamžitém zastavení těch pletich, které protlačuje ITU a její členské režimy. Někteří experti a analytici teď dokonce volají i po úplném zrušení ITU.

„Měli bychom si stanovit významně smělejší a odvážnější cíl. Je čas pro Spojené státy stanovit jako politický cíl demontáž Mezinárodní telekomunikační unie,“ vyhlásil Andrew McLaughlin, zástupce US vedoucího technologického ředitele (CTO) za presidenta Obamy do roku 2011. „ITU je lokomotivou, co to táhne tam, kam to určily režimy, které na svobodný a otevřený Internet nahlíží jako na existenční hrozbu.“

Ač Obamova administrativa utrousila trochu vlažné kritiky k tomuto nestoudně proti-svobodě slova zaměřenému úsilí na tomto summitu, delegace US vlády na WCIT je „ztělesněním přehnaného opatrnictví a přílišné vlažnosti,“ pokračoval McLauglin. „Minulou i budoucí rolí ITU bylo tradičně přiživovat korupci a monopoly stejně jako zařizovat dozor a cenzuru,“ dodal s poukazem na několik pletichářských plánů z Dubaje popsaných jako „hororová show“, která by diktátorům umožnila uvalit cenzuru a tyranům nezákonné špehování svých obětí.

I Google přistoupil k vlastní kampani proti summitu ITU a žádá občany, aby přistoupili k akcím na obranu svobodného a otevřeného Internetu. „Několik autoritativních režimů údajně navrhlo zákaz anonymity na webu, čímž by se usnadnilo vyhledávání a zatýkání disidentů,“ vysvětloval vedoucí evangelista Internetu Vint Cerf z tohoto giganta vyhledávacích enginů, který rovněž rozcupoval pletichářské plány, které by údajně vládám umožnily ospravedlnit cenzuru nebo i odpírání přístupu k Internetu. „Ještě další návrhy by vyžadovaly, aby za jakýkoliv obsah internetový poskytovatel, ať malý nebo velký, platil nové výpalné, aby s ním mohl přistoupit k lidem za hranicemi.“

Tato agentura OSN samozřejmě velice spěšně utratila peníze daňových poplatníků, aby tuto kritiku odrazila. Její vrcholní činitelé se dokonce zapojili do klamného mediálního blitz-kriegu zaměřeného na Západní země, aby zlehčili význam těchto nebezpečí od WCIT v Dubaji. Šéf ITU Hamadoun Touré např. usilovně šířil tuto propagandu ke každému, kdo poslouchal. V nedávném názorovém show vysílaném CNN, které se v poslední době dostalo pod palbu kritiky za to, že bere peníze daňových poplatníků za ovlivňování „zpravodajských“ reportáží, generální tajemník této agentury OSN tvrdil, že „řešení“ pro „problémy“ Internetu musí být globální, protože komunikace jsou globální.

„Členy ITU je 193 členských zemí (vlád a diktatur) a všechny mají svobodu vyjádřit svůj názor. Ovšem žádný z návrhů WCIT nebude přijat, pokud nezíská velice širokou podporu,“ tvrdil Touré s odkazem na „konsensuální“ přístup k dohodnutým plánům používaný agenturami OSN, aby přijaly svou agendu. „Ve všech zemích existují podmínky, za kterých úřady buď zasáhnou nebo zablokují komunikaci, která je považována za zločinnou či nebezpečnou.“

Další šaškárnou propagandy ITU bylo hlasování členských vlád a diktatur pro „převažující“ podporu tzv. „Universální deklaraci lidských práv“ OSN na tomto summitu. Tisk establišmentu však zapomněl zmínit, že tato deklarace, z větší části nedopečený seznam vládami udílených privilegií, specificky v Článku 29 uvádí, že tato „práva“ „podléhají takovým omezením, jaká jsou vymezena v zákoně,“ a „v žádném případě nemohou být uplatňována v rozporu s účely a principy Spojených národů.“

WCIT, která začala 3. prosince a potrvá až do 14., probíhá v Dubaji, což je příhodné místo pro konferenci o regulaci Internetu. Spojené arabské emiráty vydaly zrovna minulý měsíc dekret, který naprosto umlčel poslední baštu, která zůstávala svobodě slova, jež je teď už přísně kontrolována. Pod novým diktátem kritici vlády, kteří vyjádří, co cítí on-line, mohou být ve skutečnosti uvězněni. Přívrženci svobody Internetu však tvrdě pracují, aby zajistili, že to skandály prolezlé OSN a jeho členské režimy nebudou moci začít s procesem uvalování podobné diktátorské kontroly po celém světě.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thenewamerican.com

]]>