Firma Monsanto investovala milióny do masivní kampaně. Prohrané referendum v Kalifornii znamená, že obaly potravin neponesou štítky povinně označující přítomnost geneticky manipulovaných plodin. V záplavě volebních výsledků z USA zanikla zpráva z Kalifornie, kde ekologičtí aktivisté utrpěli porážku v důležitém referendu. Firma Monsanto investovala milióny do masivní kampaně, aby odvrátila hrozbu pro geneticky manipulované produkty, která jim hrozila díky referendu č. 37. Občané státu Kalifornie hlasovali o tom, zda by měly být všechny potraviny opatřeny viditelnými a jasnými informacemi, obsahuje-li produkt geneticky modifikované plodiny.

Značení by muselo být provedeno i v případě, kdyby podíl GMO byl jen částečný. Kalifornští aktivisté byli poraženi rozdílem 53 ku 47 %. Tzv. GMO potraviny tedy zůstanou zcela anonymní, prozatím.

Sledovatelnost a označování GMO

Evropská unie (EU) zajišťuje sledovatelnost a označování geneticky modifikovaných organismů (GMO) a produktů z nich získaných v celém průběhu potravinového řetězce. Sledovatelnost GMO umožňuje kontrolu a ověřování údajů uvedených na štítcích, dohled nad účinky na životní prostředí a stažení produktů z trhu v případech, kdy nové vědecké poznatky prokážou, že GMO používané v produktu představují riziko pro zdraví nebo životní prostředí.


Produkty, které obsahují GMO nebo se z nich skládají

Provozovatelé musí písemně předávat tyto informace:

  • že produkt se skládá z GMO nebo je obsahuje;
  • jednoznačný kód přiřazený uvedenému GMO.

V případě produktů sestávajících ze směsí GMO může provozovatel předložit prohlášení o použití, k němuž se připojí seznam jednoznačných kódů pro všechny GMO, jichž bylo použito k přípravě směsi. Tyto informace se musí uchovávat po dobu 5 let.


Prahové hodnoty pro náhodnou přítomnost GMO

Všechny produkty určené k lidské nebo zvířecí spotřebě včetně produktů určených k přímému zpracování musí být povinně označeny, pokud se skládají z GMO nebo je obsahují. Tato povinnost se nevztahuje na stopy povolených GMO v poměru nepřesahujícím prahovou hodnotu ve výši 0,9 %, pokud jsou tyto stopy nezáměrné nebo technicky nevyhnutelné.

Členské státy zajistí, aby byly prováděny inspekce a kontroly produktů, včetně kontroly vzorků a kvalitativního a kvantitativního testování potravin a krmiv. Podle těchto opatření mohou členské státy stáhnout z trhu produkt, který nesplňuje podmínky tohoto nařízení.

Mapa států pěstujících geneticky modifikované plodiny

Vědec, který objevil ohrožení zdraví od GMO, byl okamžitě vyhozen a jeho tým rozpuštěn

Transgenická kukuřice od Monsanta se ukázala být silně toxická

Zdroj: europa.eu a e-republika.cz

]]>