Mezinárodně uznávaná poradenská firma Edelman nedávno zveřejnila výsledky průzkumu „Barometr světové důvěry“ (Global Trust Barometer) za rok 2022, které vzbudily pozornost. (Foto: Flickr)

V průzkumu důvěry zahrnujícím 27 zemí se západní země jako Spojené státy, Japonsko a Spojené království umístily ve spodní části žebříčku, přičemž pouze 39 % amerických občanů důvěřuje vlastní vládě.

Pokud jde o důvěru v média, Američané důvěřují svým vlastním médiím na 39 %, což je prudký pokles oproti roku 2021. To ukazuje, že americká veřejnost stále více nedůvěřuje mediálnímu pokrytí plnému předsudků, dezinformací a politických bojů.

Čína se v průzkumu umístila vysoko. Průzkumy ukazují, že Číňané důvěřují své vládě až z 91 %, což je v souladu s nedávnými výsledky 10 let trvajícího průzkumu Harvardovy univerzity. Důvěra Číňanů ve vlastní média je 80 %. Oba ukazatele jsou na vrcholu seznamu 27 zemí. Nejhůře je na tom Rusko, pouze 29 % důvěřuje médiím.

Zpráva společnosti Edelman uvádí, že „začarovaný kruh nepoctivosti zakořeněný v nedostatku vedení ve vládě a médiích ohrožuje sociální stabilitu“.

Zdroj: finance.yahoo.com