Čínská ekonomika bude do konce roku 2016 největší na světě, říká vůdčí mezinárodní mozkový trust. Čína během následujících čtyřech let předběhne USA, čímž se stane největší ekonomikou světa, říká vůdčí mezinárodní mozkový trust. V Paříži sídlící Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) řekla, že čínská ekonomika bude větší než všechny ekonomiky zemí eurozóny dohromady do konce letošního roku a USA předběhne do konce roku 2016.

Během příštích 50 let poroste globální HDP o 3% ročně, říká, ale mezi jednotlivými zeměmi a regiony budou velké odlišnosti. Do roku 2025 říká, bude HDP Číny a Indie dohromady větší než Francie, Německa, Itálie, Japonska, Británie, USA a Kanady dohromady. Asa Johanssson, vedoucí ekonom u OECD, řekl: „To je docela pořádný posun v rovnováze ekonomické moci, který v budoucnu uvidíme.“

Nerovnosti ale přetrvají, ač lidé v nejchudších zemích zažijí, že jejich příjmy se do roku 2060 více než zečtyřnásobí s tím, že ti v Číně a v Indii zažijí více než sedminásobný nárůst. Do roku 2060, říká OECD, se životní úroveň v nově se vynořujících zemích dostane jen na 25-60% úrovně, jaké si užívali ti v USA.

Ty globální nerovnováhy, které v roce 2007 vytvořily podmínky krachu, se nadále budou rozšiřovat a dosáhnou předkrizové úrovně do roku 2030, řekl. Z krátkodobého hlediska je to z velké části cyklický jev finanční krize. Takže USA, které měly velký rozpočtový deficit už před krizí, zažily prudší propad než Čína, která měla rozpočtový přebytek.

OECD varovalo, že narůstající nerovnováhy by mohly podvrátit růst. Říká ale, že když země podstoupí více ambiciózní reformy co se týče pracovní síly a výroby, mohla by se zmenšovat. Johansson řekl, že by se mohly zabývat tím, jak snadno najímat a vyhazovat zaměstnance nebo regulacemi začínajících podniků a restrikcemi proti zahraničním podnikatelským investicím.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: rawstory.com

]]>