Bolívijský prezident Evo Morales musí zvažovat svá vystoupení a dodržovat politickou korektnost. Tento indiánský prezident má nemálo nepřátel. USA proti němu vedou informační válku a neustále vykládají, že není vhodný pro tak významnou funkci. Obzvláště zuřivě útočí na jeho "rasovou nedostatečnost". Evo vystoupil nedávno v La Pazu s projevem ke Dni dekolonizace (den objevení Ameriky). V něm odpověděl indiánsky přímo na soustavné výpady washingtonských civilizátorů: "Dříve ti, kteří měli dobré kontakty (s velvyslanectvím USA) byli všemocní. Mnozí armádní a policejní důstojníci k nim odjížděli, aby upevnili (s Američany) své dobré vztahy.


Ale dnes, odpusťte mi ten výraz, mít napojení na velvyslanectví USA, je totéž jako spadnout do exkrementů." Podle Moralese se dnes jak policie tak armáda kontaktů s velvyslanectvím USA vyhýbají, protože Bolívijci to přijímají nepříznivě a takové jednání by je v jejich očích kompromitovalo. Na americké diplomaty se stále více hledí jako na nepřátele národa.

Na slavnostním shromáždění s mladými lékaři vystudovanými na Kubě, které proběhlo v Santa Cruz, prezident řekl: "V průběhu více než padesáti let vnutily Spojené státy naší zemi asymetrické, submisivní, zlomyslné, povýšené a hegemonické vztahy." Podle něho nikdy nešlo Washingtonu o rozvoj Bolívie a jeho programy "kooperace" vždy posilovaly bolívijskou závislost. Stejně tak nikdy nebylo v zájmu Washingtonu potlačit obchod s drogami. Naopak jeho prostřednictvím měl být uplatňován vliv na bolívijskou armádu i policii. USA dělaly všechno proto, aby Bolívie pracovala v mantinelech imperialistické doktríny "globální bezpečnosti" a aby sami ovládali přírodní zdroje této země.

Spojené státy Bolívii nikdy neodpustí znárodnění energetických surovinových zdrojů. Morales byl zvolen prezidentem Bolívie v roce 2006 a tehdy bylo ukončeno její hospodářské vydírání. Byla obnovena svrchovanost, zavedena samostatná finančně hospodářská politika, budován socialistický mnohonárodnostní stát, což zájmům USA nevyhovuje. Z tohoto důvodu zahájily proti Bolívii politiku represí a spiknutí. Morales k tomu řekl: "USA nikdy nepodporovaly to, aby se Bolvie stala demokratickým a sociálně spravedlivým státem s vysokou aktivitou občanů. Naopak dělaly všechno proto, aby lidi rozdělili a vyvolaly střety jedněch s druhými." Aby se tento plán podařil, vyslaly do Bolívie Goldberga, který je odborníkem na destabilizaci. Po rozpadu Jugoslávie, kde tento člověk podnítil rasovou nenávist a vznik občanských válek s tisíci oběťmi, se dostavil do Bolívie. Zde bylo jeho úkolem dopomoci k tomu, aby se v Bolívii stalo to, co v Jugoslávii.

Prezident seznamuje své spoluobčany s podvratnou činností amerického velvyslanectví. Například sabotovalo vytvoření Ústavního shromáždění, podporovalo separatismus v pěti bolívijských provinciích, které mají energetické zdroje a v nichž se tvoří 75 až 80 procent HDP. Na tyto účely poskytlo miliony dolarů a přesto dvě třetiny Bolívijců podpořily Moralese. Američané vytvářeli prostřednictvím USAID "úderné" mládežnické skupiny, financovali shromáždění, demonstrace a nevládní organizace, podněcovali radikalizaci občanů. Došlo i k tomu, že když měl Morales v úmyslu udělat pořádek ve dvou provinciích, opozičníci zablokovali letiště, aby mu znemožnili přistání.

Spolupracovníci DEA (Národní úřad pro kontrolu obchodu s drogami), kteří verbovali v armádě a v policii a kteří sledovali prezidenta, pravděpodobně za účelem přípravy atentátu na něj, byli vykázáni. Morales upozornil, že po vyhoštění Goldberga tyto aktivity zmizely.

Velvyslanectví ve své destruktivní činnosti pokračuje. Snaží se převážet zbraně, a to ve vozech s diplomatickými značkami. Je doloženo podněcování indiánských skupin k protivládním akcím. Byla odhalena snaha o proniknutí prostřednictvím CIA vytvořené teroristické skupiny do země. Tvořili ji agenti CIA z Východní a Západní Evropy, kteří měli bojový křest na Balkáně. Část těchto teroristů byla zlikvidována při akci bolívijské policie a část byla postavena před soud. Z 39 těchto teroristů jich 17 prchlo do USA, kde se ukrývají.

Koncem roku 2011 obnovila Bolívie diplomatické styky s USA. Byla vypracována rámcová dohoda. V plánu byl návrat velvyslanců do hlavních měst. Dvě dohody byly podepsány, ale v březnu 2012 zmařily USA pokus o sblížení, když vyhodnotily úsilí Bolívie v boji s obchodem s drogami jako chybné. Morales vystoupil před Komisí o narkotikách ve Vídni a na tiskové konferenci obvinil DEA z nelegální činnosti v Bolívii. I přes veškeré úspěchy v boji s drogovým obchodem (odhalení drogových organizací, zadržení nákladů drog a věznění delikventů), nebyly této zemi zásluhy uznány. Morales to charakterizoval jako netajenou snahu o tlak na Bolívii. O DEA řekl, že je to politický nástroj USA, který je kdykoliv připraven vydat negativní informaci, a že slouží ke kompromitování politiků a odborových předáků. Proto DEA z Bolívie vyhodili.

Bolívie má v úmyslu ukončit svůj vztah s USAID a s ní spojeným Národním fondem pro demokracii a Mezinárodním republikánským institutem. Tyto struktury podněcují kampaně nepřátelské vládě a financují nevládní organizace. Nejhorší z nich je Mládež pro rozvoj a řízení, ale i jiné. USAID v zemi vytvořila aktivní pátou kolonu sestávající z intelektuální elity, novinářů a studentů. Rozpracovává scénáře k výpadům proti vládě. Rezidentura CIA v Bolívii se nazývá "politická sekce" amerického velvyslanectví. Operativci CIA mají diplomatické pasy. Bolívijská kontrarozvědka má informace o jednotlivých specialistech z tajných služeb, vojenskou kontrarozvědku nevyjímaje.

Od července je zmocněncem pro Bolívii Larry Memmot. Specializuje se na Latinskou Ameriku, ale v letech 2008 až 2011 pracoval se svou znalostí ruštiny v bývalých sovětských republikách. K prezidentu z indiánského etnika nemá žádné sympatie. Vůbec nevypadá jako ten, který týrá lidi v tajných amerických věznicích po celém světě.

Evo Morales nedávno varoval: "Bolívie je protiimperialistický, protiliberální a protikapitalistická země. Bude-li ji velvyslanectví USA otravovat tak, jako to dělá dosud, varuji jej, že nám nezbude jiná volba, než uzavřít je úplně."

U prezidenta Moralese není rozpor mezi slovem a činem.

Z droj: fondsk.ru, Překlad: outsidermedia.cz