Červený kříž Haiti slíbil, že jim po zemětřesení z roku 2010, které zpustošilo region, pomůže zařídit bydlení. Červený kříž slíbil, že postaví pro lidi, kteří zůstali po zkázonosném zemětřesení bez domova statisíce domovů, neskutečně přitom selhal. Ve skutečnosti až dosud postavili jen šest domů, a to i přes skutečnost, že na to vybral kolem půl miliardy dolarů dobročinných darů.

Slíbeno bylo 130 000 domovů, ale postaveno jich bylo jen 6

Plány Červeného kříže naprosto nevyšly, jelikož slíbili postavit 130 000 domovů pro přeživší po zemětřesení. Lidé z celého světa nabízeli pro tyto oběti dary, avšak díky mnoha chybám plány na postavení těchto domovů úplně uvízly. Co je ještě horší, teď už spousta lidí pochybuje, že se ty domy vůbec někdy postaví.

Zemětřeseními byly zpustošeny mnohé regiony, a ty bude ještě třeba znovu vystavět. Po zemětřesení zůstala spousta lidí bydlet v chatrčích, které byly spěšně postaveny z nasbíraných trosek. Mnoho lidí nemá přístup k čisté vodě, ale to jsou ti šťastnější, neboť jiní mají těžkosti dostat se k vodě vůbec – byť i špinavé.

Uniklé memorandum odhaluje spoustu chyb napáchaných Červeným křížem

Z Červeného kříže uniklo memorandum, které ukazuje, kolik až chyb ve skutečnosti napáchali. Tyto chyby překážely stavbě těchto domů a uvádí se, že se jim šlo vyhnout, kdyby to Červený kříž lépe plánoval a spravoval. Bývalí zaměstnanci najatí k práci na tomto projektu vypověděli, že najali personál, ten ale neuměl číst ani kreolsky ani francouzsky. Což znamenalo, že mnozí z nich v tomto prostředí nebyli schopni moc pořádně pracovat.

V té době byla ředitelkou Judith St. Fort a v memorandu z roku 2011 uvádí, že manažeři pověření touto operací uváděli různé velice znepokojivé poznámky o haitských zaměstnancích. Ve zprávě zdůraznila, jaké má obavy o tento projekt na Haiti, a prohlásila, že potřebují skutečné vůdcovství v terénu, jinak nebudou schopni moc efektivně fungovat. Rovněž zdůraznila spoustu problémů a obav vzniklých z její poslední návštěvy a hrozné obavy, že jim chybí skutečné vedení.

Probíraly se i rasistické poznámky, neboť manažeři tvrdili, že „ti, co jsme najali, nejsou moc kvalitní, takže bychom asi neměli haitské pracovní životopisy vážně.“

Uniklé memorandum odhaluje spoustu chyb napáchaných Červeným křížem

Červený kříž ale i přes mnohá selhání pořád zůstává jednou vůdčích charit, na které se lidé, co utrpěli humanitární krizi, obrací. Tato společnost vydala prohlášení pravící, že: „Americký Červený kříž, stejně jako mnoho humanitárních organizací reagujících na humanitární krizi na Haiti, narazil na komplikace vzhledem ke zpožděním v koordinaci s vládou, ke sporům o vlastnictví půdy, zdržením na haitské celnici, kvůli problémům se sháněním kvalifikovaného personálu, jehož nabídka byla nízká a poptávka po něm vysoká, a mimo jiných problémů i s vypuknutím cholery.“

Nelze však popřít, že důvěra v Červený kříž byla po této zprávě otřesena, když ta ukazuje, že ty dary byly promrhány a sliby o postavení domů splněny nebyly. Mnoho lidí se ptá, zda by lidé neměli radši místo dávání darů Červenému kříži spíše přispívat haitským organizacím. Po zemětřesení bylo na přestavbu této země a bydlení pro její lidi přislíbeno 9 miliard $. Avšak asi 55 000 Haiťanů pořád bydlí ve stanech nebo v improvizovaných boudách, kdy kritici tvrdí, že ty peníze nebyly použity k tomu, aby se Haiťané měli lépe.

Zdroj: huffingtonpost.com