V Itálii mladí lidé s velkou převahou podpořili strany kritické k Evropské unii, k otevřeným hranicím a k jednotné měně Euro. V Itálii se 65% mladých lidí ve věku 18-24 jeví jako euroskeptických, 39% jich hlasovalo pro Pět hvězd, 21% pro Ligu, 4% pro Casapound a 1% pro FdI. To kontrastuje s Británií, kde jen 24% mládeže ve věku 18-24 hlasovalo pro Brexit.