Výzkumníci z Univerzity v Kentu tvrdí, že lidé, kteří věří v konspirační teorie, s největší pravděpodobností vyrůstali v absenci pozitivního rodičovství. Vědci dospěli k závěru, že nedostatek pozitivního rodičovství může způsobit, že z dětí vyrostou dospělí s divnými světovými názory a politickými postoji.


Ty však byly méně významné než účinek nešťastného dětství.

Ve druhé studii se výzkumníci podívali na 230 lidí a zjistili, že osoby s úzkostlivým stylem přístupů měli větší sklon věřit v určité konspirační teorie a konspirační teorie o skupinách.

‚Současné studie přispívají k té hromadě výzkumů prediktorů v rozdílech mezi lidmi poukazujících na víru v konspirace, na čemž se ukazuje, že víra v konspirace by do jisté míry mohla mít kořeny v zážitcích z raného dětství,‘ napsali tito výzkumníci.

Předchozí výzkum poukazoval, že konspiračním teoriím věří lidé, kteří prohráli volby nebo ztratili vliv.

Podle Josepha Uscinského, autora knihy ‚ Americké konspirační teorie,‘ lidé, kteří něco ztratili, hledají konspirační teorie k ‚vysvětlení těchto ztrát.‘

Uscinski v rozhovoru s magazínem Time řekl, že to lze pozorovat na popularitě určitých konspiračních teorií při změnách prezidentů.

Např. když byl u moci prezident George W. Bush a Dick Cheney viceprezidentem, byly tu teorie, že Iráckou válku zosnovala ochranná společnosti Blackwater, aby získala ropu.

A když byl do úřadu zvolen Obama, objevily se konspirace kolem místa jeho narození.

Někteří lidé věří, že prezident Obama se narodil v Keni a ne na Havaji – přestože prezident Obama zveřejnil svůj rodný list dokazující, že se opravdu narodil na Havaji.

Kromě toho, že sklon věřit konspiračním teoriím mají lidé odstrčení od moci, jsou s vírou v ně spojeny i určité demografické faktory.

Studie zveřejněná v březnu např. zjistila, že nežít v manželství, patřit k určité etnické menšině (např. k afroameričanům nebo Hispáncům) a nízká návštěvnost kostela jsou spojeny s vírou v konspirace.

Navíc lidé s nízkým příjmem na domácnost v průměru na 47 193 $ (965 000 Kč) s větší pravděpodobností věřili konspiračním teoriím, více než ti, co měli vyšší příjem domácnosti než 63 824 $ (1 305 000 Kč).

K dalším možným důvodům, proč lidé věří v konspirační teorie, patří to, že jim to dodává pocit ‚obzvláštnosti‘.

[quote align="center" color="#999999"]

(Na obrázku – Byl výraz „konspirační teoretik“ označením, které popularizovala CIA, aby zabránila kritickým myslitelům v kladení otázek o zavraždění JFK? V memorandu zvaném „Vzdorování kritice Warrenovy zprávy“ stanovuje CIA výraz „konspirační teoretik“ jako zbraň využitelnou proti komukoliv, kdo klade otázky ohledně tajných aktivit a programů vlády.)[/quote]

Niamh Harris

Zdroj:  wire.com