Toto video od BBC Ideas tvrdí, že „nadšení populistických politiků může být vskutku hrůzostrašné“ a předvádí to i na odhlasování Brexitu a zvolení Donalda Trumpa prezidentem. Toto video vysvětluje, že „označení za populistu je vždy zahanbující a nikdo nechce, aby se mu tak říkalo,“ kdy tvrdí, že „většina populistických vůdců by radši, aby je označovali za inspirátory hnutí zdola.


Přestože je BBC státem financovaným, veřejnoprávním a tudíž nominálně nezaujatým vysílačem, tak např. toto video poskytuje další očividnou ilustraci, že obecné politické stanovisko BBC doložené i nesčetnými jejich reportážemi je silně zaujaté v mnoha tématech jako Evropská unie nebo prezidentství Donalda Trumpa.