Sacharin a aspartam vyvolávají větší příbytky váhy u dospělých krys Wistar než sacharóza při podobné úrovni příjmu kalorií. Existovaly náznaky, že používání nekalorických sladidel (NNS) může vést k nárůstu váhy, ale důkazy o jejich skutečném účinku na tělesnou hmotnost a sytost jsou stále nepřesvědčivé. Předkládaná studie využívající modelu získaného na krysách a srovnává účinek sacharinu a aspartamu se sacharózou na příbytky na váze při určitém příjmu kalorií. Dvacet devět samců krys Wistar dostávalo obyčejný jogurt slazený 20% sacharózy, 0,3% sodného sacharinu nebo 0,4% aspartamu kromě krmiva a vody podle chuti, přičemž fyzická aktivita byla omezena.


Měření přírůstků celkové tělesné hmotnosti, celkového kalorického příjmu, kalorického příjmu z krmiva a kalorického příjmu z oslazeného jogurtu se prováděla každý týden po 12 týdnů.

Výsledky ukázaly, že přídavky buď sacharinu či aspartamu do jogurtu vedly k vyšším přírůstkům na váze oproti přídavkům sacharózy, ovšem celkový příjem kalorií byl mezi jednotlivými skupinami podobný.

Závěrem je, že větší přírůstek váhy podporovalo právě použití sacharinu a aspartamu oproti sacharóze a tento přírůstek váhy neměl vztah k příjmu kalorií. Spekulujeme o tom, že se při tom mohl projevit pokles výdaje energie nebo nárůst zádrže kapalin.

Zdroj: Programa de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ramiro Barcelos 2400, CEP 90035-003, Bairro Rio Branco, Porto Alegre, Brazil.

Nové sladidlo Pepsi: Směs nebezpečných karcinogenních chemikálií

Nebezpečný aspartam (E 951)

V jakých produktech je obsažen sacharin a aspartam?

E954 – Sacharin / E951 – Aspartam

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: ncbi.nlm.nih.gov