Globální konsensus ekologistických eugeniků stanovil 500 milionů jako „optimální velikost populace“. Georgiánské poradní kameny – sestava vztyčených kamenů napodobující kamenné kruhy starých Keltů v Británii a Francii – nám připomíná, že tento konkrétní monument zhotovený a darovaný „malou skupinou Američanů usilujících o Věk rozumu“ vzpomíná na dávné oběti prováděné druidskou kněžskou kastou, aby uspokojili svá neukojitelně krvežíznivá božstva. Jeden z nápisů vytesaný do Poradních kamenů přednáší vůli elity: „Udržuj lidstvo pod 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou,“ po čemž následuje rada: „Veď reprodukci moudře ke zlepšování zdatnosti a rozmanitosti.“

500 milionů lidí. To je přesně to číslo, kterým se ohání demografové a ekologisté po celém světě jako ideálním počtem, pod nímž nebo na němž by se měla lidská populace udržovat. V porovnání se současnou globální populací 8 miliard by předjímaných 500 milionů znamenalo redukci ne menší než 94 procent oproti dnešnímu stavu. Římský klub ve svých „Cílech pro lidstvo“ navrhuje, že „konečná ideální trvale udržitelná populace je snad i vyšší než 500 milionů, avšak menší než jedna miliarda.“

Zakladatel CNN Ted Turner šel ve svém idealizování optimální populace ještě dál: „Celková populace 250-300 milionů lidí, tedy 95% pokles oproti současnosti, by byla ideální.“

Dave Foreman, spoluzakladatel Earth First (Země první) je možná tím nejzazším ze smrt milujících sociopatů, když uvádí: „Třemi mými hlavními cíli bude zredukovat lidskou populaci na asi 100 milionů na celém světě, zničit průmyslové infrastruktury a spatřit divočinu s její úplnou sadou druhů, jak se vrací na celý svět.“

V článku vydaném 19. ledna 1949 v Evening Independent nadepsaném Potomstvo začíná doma autor Hal Boyle píše o muži a ženě (George a Grace), kteří navštěvují vysokoškolský kurz „světová populace – její příčiny a léčba“ a popisuje, o čem ten muž s tou ženou doma diskutují:

„Grace si myslela, že je možné, aby svět udržel přiměřenou populaci 750 000 000. George jí jemně ukázal, že se mýlí. To správné číslo je 500 000 000,“ řekl. „Na této výši populace,“ tvrdil, „by všichni na světě mohli mít dost chleba a mléka a steaků a všech těch dobrých darů země. A nebyly by žádné důvody k válkám, protože každý by měl dost. Musíme najít způsob – jak samozřejmě, že postupně – osekat světovou populaci na rozumných 500 000 000.

Tento humorný spisek sepsaný ještě v časech menšího zblbnutí autor jasně kritizuje přicházející Rockefellery inspirované eugenické hnutí v USA a svou rozprávku zakončuje tím, jak George a Grace mají šťastně šest dětí.

Posedlost určováním určitých hranic lidské expanze ve vztahu k počtu obyvatelstva pokračuje dodnes. V červnu 2012 diskusní článek nazvaný Jedna planeta a kolik lidí? Revize úživnosti Země předložený Environmentálním programem Spojených národů bylo toto mystické číslo opět potvrzeno jako jeden z elitou předjímaných maximálních stropů, nad nímž by se už žádná další lidská bytost neměla povolit:

„Podíváme-li se na 94 různých odhadů horní hranice populace Země, tak se zjištěné odhady pohybují mezi 500 000 000 jako dolní hranicí a 1 000 000 000 000 000 000 000.“

Ač ta studie spěchá s vysvětlením, že „výstupy z pokusů definovat statický strop pro trvale udržitelnou lidskou populaci jsou zřejmě odsouzeny k nejistotě,“ tak pisatelé tvrdí: „Modely, které zachycují klíčovou dynamiku systému Země mohou posloužit jako mapa voleb, jaký to bude mít dopad na naši kolektivní budoucnost (kolik nás vlastně nakonec bude).“

Jinými slovy: při modelování těch či oněch možných důsledků tzv. „lidské stopy“, bude výsledkem to žádoucí číslo. Budeme doufat, že jejich modelovací computer bude lépe vyladěn než ty, co použili v IPCC, když počítali ty pravděpodobné záplavy, co pohltí planetu jako důsledek globálního oteplování nebo náhlé zmrazení jako důsledek globálního ochlazení, podle toho kterého ekologistického eugenika se zeptáte. Dokument z roku 2010 nadepsaný Budou v budoucnu lidskou populaci kontrolovat omezení půdy, vody a energie od vědců z Cornell University bez váhání navrhuje prořezat současné počty lidí na 2 miliard. Ten dokument nejdříve děsí hrůzou a zkázou lidstva, pokud se rychle a globálně nevynutí politika prořezávky:

„Populační politika, co zajistí, že každý pár v průměru vyprodukuje jen jedno dítě, bude nezbytností, aby se dosáhlo cíle redukce světové populace ze současných 6,8 miliardy na optimální populaci přibližně 2 miliard za o něco málo více než 100 let.“

Také:

„Ač rychlá redukce počtu obyvatel na 2 miliardy lidí by způsobila sociální, ekonomické a politické problémy, pokračující rychlý růst povede ke hrůzné situaci s masovým hladověním a propukáním epidemií.“

Všimněte si opatrně umístěného podmiňovacího způsobu a budoucího času v této jediné větě. Redukce počtu lidí by mohla způsobit nějaké problémy, další růst bude katastrofický – čímž se u autorů odráží klasická neo-malthusiánská hrozba: omez počet lidí nebo jinak…“ Na konci autoři konstatují: „Musíme se vyhnout tomu, aby lidská populace nadále rostla za hranice přirozených zdrojů Země, což nevyhnutelně povede k nárůstům chorob, podvýživy a násilných konfliktů o omezené zdroje.“ Podobná varování vydaná Malthusem v 19. století a Paul Ehrlichem ve 20. století se ukázala být humbukem, ač ten posledně jmenovaný autor si svůj názor udržel až do dneška. Tohle plemeno ekologistických eugeniků (abych použil termín v roce 2007 přednesený Aaronem Dykem) s sebou vleče spoustu kosodřeviny. I organizace, která sama sebe nazývá „ globální komunitou“ je také fascinována tím číslem 500 000 000:

„Ta Globální komunita navrhuje, aby se začala uplatňovat tuhá globální politika nebo všechno bude opravdu ošklivé. V praxi by lidská populace 10 až 12 miliard byla nepohodlně veliká a mohla by působit světových zdrojům vysokou zátěž. Jaký druh světa by byl rozumný? K jakému cíli bychom měli směřovat? Populace by měla být dostatečně malá, aby byla bez omezení udržitelná a pořád by mohla dovolit spoustu volnosti sobě i jiným formám života. Měla by také být dostatečně veliká, aby umožnila formování zdravé civilizace. Navrhujeme světovou populaci 500 milionů.“

Zase 500 000 000. Co je s tím konkrétním číslem (5), které ekologistickým eugenikům vyhání pěnu kolem pusy. Podle mystických číselných tabulek představuje 5 rovnováhu, vyváženost atd., což přesně odpovídá nápisům na Poradních kamenech, kde píší: „Udržuj lidstvo pod 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou.“

Rovnováha. Řád. Tohle jsou slova používaná tyrany, kteří věří, že jsou předurčeni k vládě nad lidstvem. Podle eseje „zesnulého učence“ Alana Ropera z roku 1913 Dávná eugenika má zvolené číslo (5) zjevně nějaký mystický význam:

„(…) existují,“ píše Roper, „otázky po počtu obyvatel. To je určitě Eugenická koncepce, která povede k omezením na 5 040: je v tom určitý malthusiánský prvek a cosi z předpokladů mystické doktríny čísel.“

Když psal o posedlosti eugeniků pevnými hranicemi ohledně počtů obyvatel, vytáhl Roper Platona jako jednoho z prvních, co předepisoval „mystickou doktrínu čísel“:

„(…) Platon by stanovil číslo pro stát na nezměnitelných 8 000. Aby se dosáhlo statické rovnováhy měli by poručníci regulovat počet sňatků.“

Roper rovněž cituje z  Biologická fakta a struktura společnosti od Williama Batesona, podle níž lze stanovení optimální populace provést jedině změřením „energetického příjmu“ země bez rozptylu „vrstvou lidské protoplazmy při nejvyšší hustotě na zemi“:

„Dnes se uznává, že by se měla zavést sociální organizace, která zabezpečí optimální počet a nikoliv maximální počet. Rozprostření vrstvy lidské protoplazmy na nejvyšší hustotu po celé zemi – což je navrhovaná ambice mnoha publicistů – se ve světle přírodního poznání jeví jako lehkomyslné bláznovství.“

„Ale,“ Roper se svou esejí napsanou před I. sv. válkou pokračuje, „existuje přirozená tendence k omezování populace energetickým příjmem země. Mezi inteligentní třídou civilizované komunity to vyvolalo kontrolu reprodukce.“

Vraťme se na chvilku k druhému nápisu na Georgiánských poradních kamenech: „Veď reprodukci moudře ke zlepšování zdatnosti a rozmanitosti.“

Celý eugenický koncept „optimální populace“ byl formulován už v 19. století, což však už bylo následnictvím dávnějších principů infancitidy. Posedlost globální elity okultní numerologií pokračuje do dnešních dnů, kdy hýbou populací jako figurkami na šachovnici dopředu a dozadu ve jménu životního prostředí.

Zdroj: explosivereports.com