Mýty o mozku zaujímají téměř přední místa v seznamu lidských omylů. Děje se tak proto, že všechny věci spojené s vědou se nám zdají a priori pravdivé. Právě proto se AdMe.ru rozhodla vyvrátit nejrozšířenější omyly o mozku a vytvořila tento seznam.


Jediným způsobem, jak dosáhnout toho, aby vážná hudba měla kladný vliv na vaše rozumové schopnosti, je podrobně studovat její dějiny.

Křížovky rozvíjejí důvtip

Stejně jako vážná hudba, křížovky a sudoku jsou skvělou zábavou, ale pouze v tom případě, že vás baví.

Řešení křížovek pomáhá rozvíjet pouze jednu schopnost — umění řešit křížovky. Čím více se tomu věnujete, tím rychleji začínáte nacházet zákonitosti a často se opakující otázky.

Muži lépe zvládají matematiku

Všechny výzkumy dokázaly, že veškeré rozdíly mezi úspěchy chlapců a dívek v matematice nejsou spojeny s jejich rozumovými schopnostmi, ale s kulturními stereotypy. Jinak se tento fenomén nazývá „hrozbou potvrzení stereotypu" a spočívá v tom, že vliv předsudků na členy nějaké sociální skupiny je skutečně nutí hůře zvládat zadané úkoly.

Na základě výsledků ohromného množství „čistých" matematických testů z 83 zemí se přesvědčujeme o tom, že průměrná úroveň chlapců a dívek je úplně stejná.

Nervové buňky se neobnovují

Vědci si dlouho mysleli, že buňky našeho těla stále odumírají a jsou nahrazovány novými, ale mozkové buňky jsou výjimkou z tohoto pravidla. Dnes však jistě víme, že to tak není: poškozené nervové buňky mají rovněž schopnost obnovy, což nám dává právo zapomenout na tento omyl jménem zdravého rozumu.

Zdroj: " target="\\\_blank">snews.com