Člověk se musí ptát, proč je krize v americko-ruských vztazích, ač mají Washington s Moskvou více společných problémů než věcí, v nichž není společný zájem, včetně konfrontace s mezinárodním terorismem, stabilizace Sýrie a dalších částí světa, které jsou ve zmatku, a bránění šíření jaderných zbraní. I přes to všechno, jsou USA a Rusko v současnosti zaklíněni do nepřátelských vztahů oko za oko, zub za zub, které do jisté míry připomínají Studenou válku.


William Browder se nedávno opět dostal do zpráv ve spojitosti s výpovědí spojenou se skandálem Russiangate. 16. prosince senátorka Diane Feinstein ze senátní justiční komise zveřejnila přepis výpovědi poskytnuté Glennem Simpsonem, zakladatelem Fusion GPS. Podle Jamese Cardena v ní byl Browden 50 krát zmiňován, ale ani tyto opakované citace zjevně podle mediálních reportáží neznamenaly, že by s tím měl cokoliv společného, protože v reportážích o tomto se o něm New York Times, Washington Post ani Politico vůbec nezmiňují.

Fusion GPS, která byla zapojena do výzkumu, ze kterého vzešla Ocelová složka zneužitá k diskreditaci Donalda Trumpa, rovněž poskytla vyšetřovací služby spojené s žalobou v New York City spojenou s ruskou společností zvanou Prevezon. Přitom informace poskytnuté Browderem byly podkladem pro tuto žalobu v souběhu s tím, že tato společnost a její obchodní praktiky byla vyšetřována v Rusku. Simmons trval na tom, že Browder se ve svých výpovědích o svých aktivitách projevoval dost vyhýbavě a jeho tvrzení byla rozporuplná. Tvrdil dokonce, že nikdy nenavštívil Spojené státy a nevlastní tam žádný podnik ani nemovitost, což je všechno nesmysl, když k tomu patří jeho vlastnictví domu v Apenu v Coloradu prostřednictvím krycí společnosti. Opakovaně prchal, a to doslova, při pokusech poslat mu předvolání, kdy by musel vypovídat pod přísahou.

Podle Pera Simmonse Browder v Rusku využíval krycích společností jak v místním měřítku, tak ve světovém měřítku, aby unikal zdanění a skrýval své vlastnictví, i když, jak poukazuje, to byl v té době jen jeden z mnoha zkorumpovaných podnikatelů fungujících v tom, co tehdy bylo podnikatelské prostředí Divokého západu. Já však kladu otázku: „Proč se takovému člověku dostalo věrohodnosti a umožnilo se mu úplně volně vstřikovat jed do kriticky důležitých americko-ruských vztahů?“ Odpovědí by mohlo být, sleduj peníze. Israel Shamir hlásí, že Browder byl důležitým sponzorem senátora Bena Cardina z Marylandu, který byl hlavní silou za Magnitskyho zákonem.

Philip M. Giraldi

Zdroj: strategic-culture.org