Renomovaný vědec tvrdí, že ve floridské laboratoři se před 100 lety narodil hybrid člověka a šimpanze, než jej z toho vyděšení doktoři zabili. Podle psychologa Gordona Gallupa byl ve 20. letech ve výzkumném zařízení, kde kdysi pracoval, vytvořen první „humanizovaný“ chlapeček. „Jeden z nejzajímavějších případů zahrnuje pokus provedený ve 20. letech minulého století, kdy bylo v americkém Orange Pak na Floridě zřízeno první výzkumné centrum primátů.

„Oplodnili šimpanzici lidským semenem od nevyzrazeného dárce a tvrdili, že nejenže došlo k otěhotnění, nýbrž že těhotenství plně proběhlo a vedlo k porodu živého potomka.“

„Ale v průběhu dalších dnů či pár týdnů si začali lámat hlavu morálními a etickými ohledy této věci, načež provedli eutanazii tohoto miminka,“ řekl reportérům Gallup.

Vědec tvrdí, že ve floridské laboratoři se 20. letech narodil hybrid člověka s šimpanzem, načež byl zabit. Na obrázku známý šimpanz Oliver.

Gallup řekl, že tento profesor v Yerkes pracoval, než bylo toto výzkumné centrum ve 30. letech přemístěno do Emory University v Atlantě v Georgii.

Řekl mi: „Ty fámy jsou pravdivé. A on byl ve svém oboru uznávaný vědec.“

Neblaze nejproslulejší projekt humanizace provedl – také ve 20. letech – ruský biolog Ilja Ivanov, který se pokoušel pomocí lidských spermií a šimpanzice vytvořit sovětského super-vojáka, což se mu nepovedlo.

K dalšímu hlášenému případu došlo v maoistické Číně roku 1967, kdy šimpanzice otěhotněla s lidským hybridem, načež však kvůli zanedbané péči zemřela, když vědci v této laboratoři byli nuceni tento projekt opustit, neboť vypukla Kulturní revoluce.

Gallupův výraz humanizace se stal dobře známý v 70. letech, kdy se objevilo stvoření známé jako Oliver – lysý šimpanz, který chodil po dvou nohách.

Ale testy provedené na Oliverovi v roce 1996 jednou pro vždy dokázaly, že tento tvor měl 48 chromozomů a nebyl to tudíž hybrid s člověkem.

Gallup řekl: „Bylo dokázáno, že Oliver nebyl humanizovaný, i přes skutečnost, že vypadal velice podobně, uvážíme-li přímý postoj, a že měl vyčnívající nos a všechny druhy dalších takových věcí.“ A Gallup, který učí bio-psychologii na Univerzitě v Albany v New Yorku, tvrdí, že lidi by šlo křížit se všemi veleopy – ne jen s šimpanzi.

Ten řekl: „Všechny dostupné důkazy jak fosilní, tak paleontologické i biochemické, včetně samotné DNA, poukazují, že lidé by se rovněž mohli křížit s gorilami a orangutany.

„Lidé a všech tři druhy velkých opů jsou všichni potomci jediného společného předka velkých opů.“

„Rovněž bych chtěl navrhnout vhodné termíny k vyjadřování o hybridech lidí s gorilami a lidí s orangutany, což by mělo být ‚hurila‘ a ‚hurang‘.

Když byl tázán, zda by byl pro, aby se na svět přivedla humanizovaná stvoření, tak Gallup odpověděl: „Myslím si, že to je fascinující otázka a myslím si, že by to mělo značné přínosy pro psychologii a biologii.“

„Ale zda by cena, za jakou by to bylo, ospravedlnila tyto přínosy, to už je další otázka k řešení této rovnice.“

Zdroj: thesun.co.uk