Zajímavá pozorování anomálií kolem zemětřesení v Karibiku o síle přes 7,6 stupně. Pozorovatel jak před zemětřesením, tak po zemětřesení v určitých geometrických rozloženích – často symetricky souběžných – spatřil v ohromném regionu severní Ameriky střední Ameriky, jižní Ameriky i přilehlých moří východně i západně od Amerického kontinentálního celku ohromné jevy, zejména týkající se anomálií ohromných mas sladké říční i podzemní vody, stejně jako mořské vody.

Ty jevy působící po řadu dnů vyžadovaly neskutečnou energii a výkon, kdy charakter jejich působení na pozemskou hmotu je nejasný a vzor jejich působení vykazoval jakousi podivnou harmonii.

Už se rojí teorie o záhadných energetických částicích ze slunce, které nám tu a i jiným planetám souběžně dirigují klima, atp.

Např. asi týden před zemětřesením se v určité oblasti Mississippi daleko od pobřeží začala kamsi nepochopitelně ztrácet voda. (Opakovalo se to pak víckrát.) Zrovna tak se 3. ledna se dočasně ztrácela mořská voda u Tampa Bay na Floridě a také na ostrově Pine Island na Floridě, a také v posledních 4 dnech na Floridě kolem tohoto pobřeží v tomto týdnu.

Naproti, na pobřeží severní Kolumbie (na místě na stejné přímce propojující místa předtím uvedených vodních anomálií) tři dne před zemětřesením udeřila série tsunami poháněných neznámou silou, když nebylo ještě zemětřesení. 3. ledna ustoupila voda také u pobřeží Ekvádoru, tedy ve stejný den jako v Tampě, kdy obě místa spojuje vertikálně (meridiálně) směřující spojnice. Den poté nastalo silné zemětřesení o síle 7,6 až 7,8. A to bylo přímo ve středu těchto záhadných vodních anomálií.

Ale i pak se začaly dít divné věci. Moře v těchto oblastech jsou posetá spoustou průzkumných bójí. Ty bóje mezi jinými zkoumají hlavně výšku vodního sloupce pod sebou ale i pohyby mořského dna. Ty zjišťují např., jak se mořské dno pod narůstající tíhou vody z tajících ledovců potápí níže do země. Když došlo k tomuto zemětřesení u pobřeží východního Hondurasu. V mořích kolem východního pobřeží Střední Ameriky, kde k otřesům došlo, se s bójemi nic zvláštního nedělo. Ale k divné aktivitě došlo na opačné straně pevninské masy na pacifickém pobřeží tohoto kontinentu. Také u Ekvádoru zase od pobřeží zmizela voda až 5. ledna. Na atlantickém pobřeží ale byla jen malá aktivita bójí. Vše vypadá, jako by bójemi zjištěné aktivity pocházely spíše z mořského dna než z mořského povrchu.

Ovšem k aktivitám zase došlo tam, co prve mizela voda u pobřeží, ale i jinde – vše uspořádáno do trojúhelníku, kdy ohnisko aktivity hlouběji v moři leží na spojnici s New Madridem hluboko v severoamerickém kontinentu, kde se začala ztrácet voda z řeky nejdříve. Vše je to trojúhelníkově propojeno. Kolem ohniska zemětřesení by se asi také něco mělo dít, ale tam bóje nic nezaznamenaly, zatímco až za pevninskou masou na západním pobřeží v Pacifiku ano.

Na pacifickém pobřeží byly také anomálie bójí sdruženy do trojúhelníku s pobřežím Ekvádoru, kde došlo k ústupům moře jako u Floridy.

Místo, kde došlo k zemětřesení, bylo skoro přesně v centru přímky propojení dvou souběžně probíhajících vodních anomálií v Tampě a zároveň v Ekvádoru. Ty podivně se chovající bóje na obou pobřežích Střední Ameriky se dají propojit přímkou, která vede do New Madridu, kde začala první anomálie ztrátou vody v Mississippi.

Pak tam máme ta záhadná tsunami v Kolumbii.

Jsou tu i jiné divnosti. Měli jsme tu 4. ledna super-bouři u východního pobřeží USA. Ale bylo to při nárazu na pevninu zrovna, když na stejné čáře udeřila bouře na pobřeží Kalifornie z druhé strany kontinentu, kde poničila oblast, kde předtím probíhaly zatím největší požáry divočiny, co USA pamatují. Obě se přetvářely na skoro stejné rovnoběžce na systém cyklónů prakticky souběžně. Reagovaly snad obě na nějakou formu energie, která přicházela a kterou cítí Země?

Víme a rozumíme tomu, že země cítí různé síly, které k nám vysílá Slunce a Měsíc. Tohle ale bude asi něco jiného. Občas se to stává, že voda mizí. Např. v tom New Madridu se to stalo od loňského září několikrát. Toto mizení vody tam sváděli na Super-měsíc. To zmizení vody v Tampě sváděli na hurikán Irma. Třeba hurikán Ema také podobně jevy způsobil.

Tyto věci lze těžko diskutovat na základě opravdu tvrdých důkazů. Ale tak jednoduché to asi nebude, bude za tím něco více. Např. to zmizení vody u pobřeží Ekvádoru nebylo spojeno s žádnou bouří a bylo moc pěkné počasí. Ale hrozné síly tam všude hýbaly vodními masami a možná i zamačkávaly mořské dno. K podivnému chování vody docházelo i v přilehlých oblastech New Madridu kolem určitého geologického zlomu a v řece Mississippi. V celé oblasti obklopující zemětřesení se před ním a po něm kolem děly divné věci s vodou, ale v samotném středu, kde propuklo, se nedělo nic – jen to zemětřesení. Vše všelijak propojeno na stejných přímkách atp. V trojúhelnících atp., kdy té koordinaci nepřekáží ani kontinentální desky. Takže to bude asi něco mnohem většího a silnějšího, než o čem máme ponětí.