Aby podpořil Velkou evropskou socialistickou revoluci, zakáže francouzský Hollande domácí úkoly. Domácí úkoly zvýhodňují bohaté. To je stanovisko, které ve vzrůstající míře čím dál imbecilnější prezident Francie zaujímá při návrhu zákazu domácích úkolů jako součásti série reforem vzdělání. ABC hlásí, že Hollande vidí ve „vzdělání prioritu“, ale práce by se měla dělat spíše během hodin ve škole než doma, „aby se tak zajistily rovné příležitosti.“ Ale než začnou děti ve Francii jásat, Holland si tím nejspíš nezajistí budoucí voliče, jelikož jeho návrhy se rovněž poohlíží po prodloužení francouzského školního týdne dlouhého devět půldnů týdně o čtyři na pět či šest dnů (což je rozdíl oproti současnému čtyřdennímu týdny, kdy mají ve středu volno). Ač se možná chechtáme jeho ó tak socialistickým ideálům ‚sdílení‘ zátěže domácími úkoly během školního dne, stojí možná za povšimnutí, že USA pořád za Francií pokulhává v matematice (USA jsou ve světě 31. zatímco Francie 22.).

Podle ABC:

Povídá se o přitažení voličské mládeže. Francouzský prezident François Hollande navrhl zákaz domácích úkolů jako součást série politik konstruovaných k reformě francouzského vzdělávacího systému. „Vzdělání je prioritou,“ řekl Hollande v projevu na pařížské universitě Sorbonna.

„Vzdělávací program je už z definice celospolečenským programem. Práce by se měla dělat spíše ve škole než doma.“

A ospravedlnění tohoto navrženého zákazu? Nerovnost. Podle prohlášení od činitele francouzské ambasády: „Když přijde na domácí úkoly, prezident řekl, že ty by se měly spíše dělat ve škole než doma, aby se zajistily rovné příležitosti.“Domácí úkoly zvýhodňují bohaté, argumentuje Hollande, protože ti mají s větší pravděpodobností doma dobré pracovní prostředí, včetně času a energie rodičů, aby jim s jejich prací pomohli.

Hollandovy vzdělávací návrhy se neomezují na zákaz domácích úkolů. Podle ambasády Hollande rovněž během dalších pěti let slíbil zařídit dalších 60 000 pracovních míst pro učitele. Rovněž vyjádřil podporu prodloužení školního týdne, aby se zřídil model, v němž by děti do školy chodily na devět půldnů týdně. Škola by měla být schopna si rozhodnout, jestli to rozprostře do čtyřech, pěti nebo i šesti dnů po konzultaci s místními úřady a rodiči.

Francouzské děti chodí typicky do školy 36 týdnů v roce. Jejich školní den je zhruba stejně dlouhý jako pracovní den v Americe, trvá od 8:00 do 4:00 i později. Ovšem většina škol má pouze čtyřdenní týden s volnou středou kromě soboty a neděle.

Hollandovy návrhy nejsou dosud oficiální; jsou součástí nadcházející národní debaty o reformách vzdělávacího systému, který je podle Programu mezinárodního hodnocení studentů 2009 zařazen na 21. místo ve čtení a 22. v matematice a 27. ve vědě mezi zeměmi OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj). Spojené státy jsou na 17. , 31. a 23. místě v pořadí uváděných kategorií.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: zerohedge.com

]]>