Diváci íránské Press TV odsoudili ilegální a pokrytecký zákaz, který evropští činitelé uvalili na vysílání několika íránských satelitních kanálů. V západních médiích o tomto otevřeném aktu cenzury nepadla téměř ani zmínka – je to ale akce, která jde proti všem vnímaným povídačkám o „západních hodnotách“ a akt, který přímo podvrací legendu o tom, že Západ podporuje po celé planetě „svobodu“ a „demokracii“. Západ utratil miliardy ve snaze posílit „svobodu slova“ a „lidská práva“ jako prostředky k podvracení, destabilizaci, svrhávání a náhrady vlád po celém světě počínaje překonstruováním východní Evropy pomocí amerických „barevných revolucí“ uplatňovaných po pádu Sovětského svazu až po poslední konstruované-USA „Arabské jaro“ a všude po jihovýchodní Asii.

Když ale teď Západ protlačuje svou vlastní kampaň cenzury, je jasné, že těmito „hodnotami“ se pouze selektivně a oportunisticky manipuluje.

Zprávy o tom byly pohřbeny pod reportážemi týkajícími se nového kola sankcí schválených EU, která před chvilkou dostala Nobelovu cenu míru, ač vede po celé planetě četné války včetně pokračujících operací v Libyi, subverzí v Sýrii a deset let trvající okupace Afghánistánu, kde vidíme každotýdenní masakry civilistů z náletů NATO na obou stranách afghánsko-pákistánské hranice. Ve skutečnosti k nejčerstvější ukrutnosti NATO došlo před necelým týdnem, když byly v provincii Helmand zabity 3 děti. Samozřejmě, že tohle na titulcích předních stran na Západě chybělo, udělalo to ale titulky v iránské Press TV a naznačuje to daleko realističtější vysvětlení rozhodnutí EU o zákazu iránského zpravodajského servisu.

EU jasně nedělá žádný cavyky s ohrožováním životů civilistů – její starost o „lidská práva“ je selektivně uplatňovanou hodnotou, které se používá proti jejím nepřátelům, zatímco se demonstrativně předvádí, že neexistuje žádný záměr, aby snad dodržovali stejné standardy sami. Teď tudíž EU uplatnila to samé selektivní využití údajných „západních hodnot“ na „svobodu slova“, která se omezuje, když takovéto slovo ohrožuje jejich vlastní zájmy, a prosazování „svobody“, jen když přináší pokrok pro jejich agendu. A je to toto pokrytectví, které čím dál populárnější Press TV ilustrovalo, když působilo jako protiváha k uniformně zaujatému a zkompromitovanému Západnímu tisku.

Byla to americká ministryně zahraničí Hillary Clinton, která prohlásila, že cenzura vyvolala „dlouhodobé ekonomické a sociální náklady“, jelikož útlak vede k „občanským nepokojům a nikoliv k bezpečnosti.“ Mnoho západních politiků při provádění politiky vedené korporátními finančníky uvádělo, že když nějaký režim uplatňuje cenzuru, tak je to projev slabosti a strachu – je to ukazatel, že opozice nabírá půdu pod nohama a že je třeba tedy realizovat daleko otevřenější, viditelnější a ještě zoufalejších opatření. Cenzura je podle vlastní verze Západu součástí cyklu sebeobrany, když legitimita a mandát současného vedení čím dál víc uvadá.

Maje na paměti tyto úvahy by tedy cenzura iránské Press TV měla být projevem úspěšnosti iránského úsilí o vyvážené vnímání globální veřejnosti, jejíž vnímání je překrucováno pomocí ohromných zdrojů Wall Streetu a Londýna. Spolu s Russia Today (RT) poskytovala Press TV národům, které aspirují na život v multipolárním světě, kde přetrvá primární úloha národního státu, model k následování při střetu s bezdůvodně převažující mocí a vlivem západních mediálních domů.

Především je třeba si všimnout toho, že klíčový faktor přispívající k úspěchům Press TV a RT je nárůst alternativních médií – tj. médií od lidí a pro lidi – jejichž legitimita a reputace se odměřuje podle přesnosti, konzistence a objektivity i bez ohromující grafiky, drahých aranžmá a studií za miliony dolarů. Alternativní média poskytovala obsah rostoucím národním zpravodajským agenturám usilujícím o střet se západní hegemonií nad informacemi, a jelikož národní zpravodajské agentury v posledku prosazují národní agendy, pochází obsah, který koncipují, obecně od lidí, kteří prostě jen hledají pravdu.

Cenzurní zásah EU proti Press TV je v důsledku toho i úderem proti alternativním médiím. Místo aby se na ně nahlíželo jako na krok zpět, je třeba je vidět jako úspěch a signál ke zdvojnásobení našeho úsilí jako jednotlivců prosadit si svou vlastní vůli a vizi budoucnosti navzdory té nepatrné globální elitě, jejíž konstrukce a ambice až dosud na nic nenarážely. Alternativní média by měla být jen první ze sérií lidmi vedených alternativ, které budou systematicky podvracet a nahrazovat existující systém paradigmat korporátně-finanční dominance.

Tony Cartalucci

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com

]]>