„Nemusíte toho o vědě vědět nijak zvlášť moc, abyste věděli, že černé díry typicky věci nasávají, ne že by je ze sebe plivaly. Ale NASA právě v super-masivní černé díře Markarian 335 spatřila cosi, obludně podivného.“ To, k čemu došlo, bylo, že Teleskopická řada jaderné spektrometrie (NuSTAR) právě pozorovala cosi vyvrženého ven z černé díry. Následně byl zachycen nesmírně silný puls energie rentgenových paprsků.