Nová zpráva Human Rights After Hitler ukazuje, že spojenecké síly věděli o zvěrstvech, které se děly, již v roce 1943. Navzdory těmto informacím neudělali absolutně nic. To je na tom to děsivé. Jak to, že neudělali nic proto, aby zachránili lidské životy? Odtajněné dokumenty Human Rights After Hitler (Lidská práva po Hitlerovi), ukazují, že spojenecká Protinacistický koalice Velké Británie, SSSR i USA, byla během druhé světové války informována o tom, co se vlastně děje.

Měli informace minimálně o dvou milionech zabitých Židů a věděli, že přinejmenším 5 milionů lidí čeká podobný, smutný osud. Ukazuje se však, že tyto národy se rozhodli nevytahovat bolestivý trn. Šlo jim především o vlastní pohodlí. Tvrdili, že mají dostatek uprchlíků. Pro tolik Židů nechtěli poskytnout útočiště. Hitlera sice odsoudili za válečné zločiny již v roce 1944, ale vše zůstalo jen na papíře.