Nezaměstnanost mezi migranty je vyšší než 50%. Pravděpodobnost, že nezaměstnaní migranti naleznou práci v průběhu jednoho roku je asi dvouprocentní, odhadují německé úřady práce. Čísla nejsou překvapující, píše se v článku na německém webu Freie Welt, ale spojování rodin, to je tikající bomba.


Co se stane když migranti nedostanou práci? Nastoupí pocity selhání a zbytečnosti a to vše může zvyšovat tendence k radikalizaci a ještě navíc když je povolené spojování rodin, tak to vše urychlí vznik nových nebo paralelních společností.

Vzhledem k tomu, že život uprchlíků v Německu, kteří nepracují, je lepší než v zemi původu, tak necítí potřebu integrace na trhu práce, do místní kultury a společnosti.

Tyto skupiny nemají žádný integrační zájem. Na místo očekávané loajality vůči Německu za přijetí i rozšířených rodin, přichází rozčarování ze strany Němců a to se nesmí zapomínat ještě na věrnost k islámskému náboženství.

V žádném případě to není nový, neznámý problém. Vznik paralelních společností nezačal v 60. letech s „Gastarbeitery“, ale začal v sedmdesátých letech se spojováním rodin. To rychle vedlo ke kulturní izolaci a vzniku klanových struktur.

Samozřejmě se dá předpokládat, že ženy s dětmi, které přijdou do Německa za migranty práci nenajdou a hledat ji nebudou. Podle dřívějších zkušeností jen asi 20 až 25 procent žen s dětmi, kteří doprovázeli nebo následovali svého manžela do jiné země, nalezli práci.

Co navrhují odborníci? Navrhují cílenou propagaci. Zvláště pro ženy. Stručně řečeno: Recepty z „tajuplné bedny“ ženské politiky podle motta: Ženy do světa práce, jděte, jděte! Pomůže to?

Bude to závod s časem. Otázkou je, jak dlouho bude udržitelné financování? Kdy nastane radikalizace?

Armin Schuster (CDU), předseda Výboru pro vnitřní trh, varuje před možným odklonem od imigračního limitu, jaký je zatím potvrzen v koaličních jednáních. "Pokud na podnět Zelených plně umožníme sjednocení rodin, nebudeme se moci vyhnout uzavření hranic," řekl.

"Můžeme značně omezit další migrační příliv jen na státní hranici nebo během sjednocení rodiny. Pokud to nezvládneme, tak cíl CDU maximální limit 200.000 migrantů bude nereálný," dodal Schuster.

Zdroj: pz.cz