Zařízení, které lze použít i se smartphonem, pomůže v zemědělství při sledování obsahu pesticidů, v průmyslu při odhalování úniků plynů a požárů, dále v bezpečnosti a při boji proti chemickým zbraním. Oznámil to Nosang Myung z University of California v Riverside (USA) s kolegy. Patenty jsou vlastnictvím univerzity, která je licencovala soukromé firmě. Ta finalizovala plně funkční prototyp. Aktuálně se soustřeďuje na další zmenšení jeho rozměrů a vylepšení softwaru. Výrobek se má ocitnout na trhu do jednoho roku.

Současná verze má přibližně 10 x 17,5 centimetru. Nejbližším cílem je dosáhnout velikost kreditní karty – tato verze bude zahrnovat multikanálový senzor schopen zachytit až osm jedovatých plynů. Jednokanálová verze má být velká asi jako nehet.

Základem prototypu je nanosenzorová matrice, kterou Nosang Myung ji začal vyvíjet před osmi lety. Využívá uhlíkové nanotrubice a plynné toxiny zachytí i tehdy, když představují pouze miliardtinu objemové jednotky vzduchu.

Dalšími součástkami jsou počítačový čip, USB porty, senzory teploty a vlhkosti. Nejbližší verze zahrne GPS zařízení a jednotku Bluetooth pro spojení se smartphonem. Uvažuje se i o Wi-Fi modulu.

Plánují se tři platformy: ruční, nositelná (na těle) a smartfonová. Každá bude přizpůsobena na specifické rozpětí využití. Ruční poslouží zejména pro sledování stavu životního prostředí, například při odhalování úniků plynů z průmyslových provozů. Nositelná zase například při sledování stavu ovzduší v rámci výzkumu dětského astmatu. A smartfonová pro policisty a jiné bezpečnostní pracovníky při kontrolách, zda někdo nevypustil potenciálně škodlivé látky.

Zdroj: redorbit.com

]]>